Kuntaliitto: Valtion purettava kuntien velvoitteita ja palautettava itsemääräämisoikeutta

Kuntaliitto odottaa käytännön keinoja hallituksen päättämän kuntatalouden tasapainotuspaketin toteuttamiseksi. Kuntien tehtävien ja velvoitteiden purkamisen on aidosti tuotava säästöjä kunnille, jotta kestävyysvajeen umpeen kurominen olisi uskottavaa.

   – On hyvä, että hallitus sai rakennelinjaukset tehtyä. Kansantalouden kannalta ratkaisut ovat välttämättömiä, vaikka johtavatkin palvelujen kriittiseen tarkasteluun, sanoo Kuntaliiton toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma.

Kuntaliitto on jo pitkään odottanut kuntien velvoitteiden ja rahoituksen tasapainottamista. Konkreettiset vaikutukset täytyy nyt laskea niin, että tehostaminen on kuntien ja koko julkisen talouden kannalta vaikuttavaa. Valtio on myös ensi vuodelle lisännyt kuntien tehtäviä.

Mäki-Lohiluoma muistuttaa, että väestön ikääntyminen lisää palvelutarpeita joka tapauksessa, eikä esimerkiksi henkilöstön vähenemisen mahdollisuuksista kuntapalveluissa ole mitään takeita.

– Kuntien on oltava mukana julkisen talouden kestävyysvajeen korjaamisessa. Pelkkä valtionosuuksien leikkaaminen ei kuitenkaan vielä auta yhtään, vaan siirtää vajetta entistä enemmän kuntien vastuulle, Mäki-Lohiluoma sanoo.

Valtion on seisottava johdonmukaisesti tasapainottamislinjauksen takana.

– Jokaiseen lainsäädäntöhankkeeseen on saatava mukaan tuottavuusnäkökulma. Muihin uudistuksiin ei ole varaa kuin sellaisiin, jotka parantavat tuottavuutta, sanoo Kuntaliiton toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma.

Kuntien tehtävien ja velvoitteiden purkamisella on määrä saada miljardin euron säästöt. Lisäksi kuntien omien toimien ja veroratkaisujen varaan jää toinen miljardin euron tehostamisvaatimus.

Jos kahden miljardin euron tasapainotus siirrettäisiin suoraan kuntaveroihin, se tarkoittaisi keskimäärin 2,5 prosenttiyksikön korotusta. Kuntaliitto muistuttaa, että kunnallisverotuksen korotus iskee sosiaalisesti ja alueellisesti epätasa-arvoisemmin kuin valtionverotuksen kiristäminen.

Hallitus on tehnyt ensi vuoden valtionosuuksiin yhteensä yli 1,1 miljardin euron leikkaukset. Lisäksi heikko taloustilanne ja palvelutarpeiden kasvu heikentävät kuntataloutta merkittävästi.  Kuntaliitto katsoo, että velvoitteiden purku on välttämätöntä toteuttaa kiireellisessä aikataulussa. 

Kuntauudistus tehtävä itsehallintoa kunnioittaen

Kuntaliitto muistuttaa, että kuntaliitosten taloudelliset hyödyt tulevat vasta vuosien mittaan.

Kuntaliiton hallitus on useaan otteeseen linjannut, että kuntauudistus on toteutettava kunnallista itsehallintoa kunnioittaen.

Myös kaupunkiseuduilla kuntaliitokset pitää tehdä kuntia kuullen.

Päivähoidon rajaukset selkiinnyttävät tilannetta

Päivähoidon linjaukset ovat pääosin liiton tavoitteiden mukaiset. Hallitus esittää päivähoito-oikeuden rajaamista puolipäivähoitoon niiden lasten osalta, joilla toinen vanhemmista on kotona. Tämä esitys turvaa edelleen jokaiselle lapselle oikeuden varhaiskasvatukseen.

Kotihoidontuen jakaminen tasan äidin ja isän kesken vahvistaa naisten asemaa työelämässä, mutta uudessa tilanteesta todennäköisesti lisää päivähoidon kysyntää kunnissa. Tämä lisää välittömästi päivähoidon kustannuksia. Järjestelmän tulee olla joustava siten, että isätkin siihen tarttuvat.

Kuntaliitto korostaa, että oppivelvollisuuden jatkaminen ei saa aiheuttaa kunnille lisäkustannuksia. Oppivelvollisuuden jatkaminen tulee toteuttaa niin, että se parantaa käytännössä toisen asteen koulutukseen pääsyä.

Ikäluokkaan nähden aloituspaikkoja on riittävästi, mutta ne tulee kohdentaa nuoriin, joilla ei vielä ole ammatillista tutkintoa. Valtion ohjaamaa järjestämislupamenettelyä tulee joustavoittaa niin, että kunnalla on tosiasialliset mahdollisuudet koulutuspaikkojen turvaamiseen nuorille.

One thought on “Kuntaliitto: Valtion purettava kuntien velvoitteita ja palautettava itsemääräämisoikeutta

  1. Kuntien ja valtion toiminta on tasapainoitettava

    Olen samaa mieltä Lohiluoman kanssa että jotta kunnat voivat toimia tasapainoisesti, on valtion helponnettava velvoitteita joita on vuosienmittaan kertynyt liiassa määrin. Antamalla kunnille lisää itsevaltaa lisäämme diskurssia ja balanssia kuntien ja valtion toiminnan välille.

    Teppo Alanne

Comments are closed.

Related Posts