LähiTapiola suuntaa sijoitustoimintaansa takaisin Suomeen

LähiTapiola-ryhmä on kääntänyt sijoitustoiminnan painopistettä ulkomaisista sijoituskohteista Suomeen ja panostaa aiempaa enemmän kotimaisen kasvun vauhdittamiseen tarjoamalla yrityksille monipuolista rahoitusta, tekemällä pääomasijoituksia kasvuyrityksiin ja investoimalla rakentamiseen.

Koko LähiTapiola-ryhmän sijoitusvarallisuuden arvo on noin 7,5 miljardia euroa, josta hieman yli 20 prosenttia on sijoitettu suomalaisiin yrityksiin ja kiinteistöihin. LähiTapiola Vahinkovakuutuksen sijoitusvarallisuuden arvo on noin 3,6 miljardia euroa, jonka sijoitusallokaatiossa rahoituksen osuutta on lähivuosina tavoitteena nostaa 5 prosentista 15 prosenttiin.

Sijoitusvalinnoissa kotimaiset sijoitukset laitetaan etusijalle, kun houkuttelevia kohteita löytyy. Näillä sijoituksilla on tällä hetkellä hyvä tuottopotentiaali verrattuna ulkomaisiin sijoituskohteisiin.  Riskin hajautukseksi ja vertailukohdaksi haetaan myös ulkomaisia sijoituskohteita.

Yritysrahoituksessa LähiTapiola laajentaa palveluaan pk-yritysasiakkaille. Aiemmin räätälöityjä rahoitusratkaisuja on tehty suurille yrityksille. Vakuutusyhtiönä LähiTapiola-ryhmä haluaa tuoda markkinoille vaihtoehdon yritysten täydentävänä rahoittajana. LähiTapiola selvittää myös parhaillaan uusia kanavia ketteriin rahoitusratkaisuihin pk-yrityksille esimerkiksi kone- ja laiteinvestointeihin. Rahoitusmalleja pilotoidaan LähiTapiolan alueyhtiöiden kanssa vuoden 2015 aikana.

”Yritysten investoinnit mahdollistavat osaltaan tuotannon kasvun tulevaisuudessa ja ne ovat jatkossa merkittävä voima Suomen taloudelle. Perinteisessä vakuutusliiketoiminnassa pk-yritykset ovat meille tärkeä ja tuttu asiakaskunta, joten rahoitus ja pääomasijoitukset ovat olleet luonnollinen suunta laajentaa toimintaa”, sanoo LähiTapiola-ryhmän pääjohtaja Erkki Moisander.

”Olemme ryhtyneet tarjoamaan  yritysrahoitusta myös työeläkeyhtiökumppanimme Elon sekä Finnveran kautta, jotta asiakkaillamme olisi useita vaihtoehtoja rahoituksen hankkimiseen”, toteaa Moisander.    

Sijoitukset pk- ja kasvuyrityksiin ovat LähiTapiolalle vastuullista yritystoimintaa, mutta investoinneilla on myös selkeät sijoitukselliset tavoitteet. LähiTapiola ei pyri lyhyen aikavälin voittojen maksimointiin vaan pitkäjänteiseen sijoittamiseen.

”Keskinäisen yhtiön toimintaperiaatteisiin sopii, että liiketoiminnan tuottoja käytetään suomalaisen elinkeinoelämän ja kansantalouden tukemiseen, sillä keskinäisen yhtiön tuotot jäävät kotimaahan. Tämä on meidän mahdollisuutemme lääkitä investointilamaa”, Moisander sanoo.

Vuokra-asuntojen rakennuttaminen toinen merkittävä lamalääke

LähiTapiola-ryhmä on yksi suurmmista kiinteistösijoittajista Suomessa vajaan 1,5 miljardin kiinteistösijoituksillaan. LähiTapiolan näkyvä lääke Suomen investointilamaan on vuokra-asuntojen rakennuttaminen kasvavan kysynnän alueille. Asuntosijoitukset sopivat hyvin tuottonsa ja riskinsä puolesta LähiTapiola-ryhmän kiinteistösijoitusstrategiaan.

LähiTapiolalla ja sen rahastoilla on tällä hetkellä noin 2000 vuokra-asuntoa. Lisäksi LähiTapiola Asuntorahasto Prime Ky rakennuttaa parhaillaan 1 500 asuntoa vuokrauskäyttöön kasvavan vuokra-asuntopulan helpottamiseksi muun muassa pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Turussa. LähiTapiola Henkiyhtiö rakennuttaa vuokrakerrostaloa Helsingin Pasilassa, LähiTapiola Satakunta Porissa ja LähiTapiola Varsinais-Suomi Turussa. Joulukuussa LähiTapiola hankki yli 500 vuokra-asuntoa LähiTapiola Asuntosijoitus Suomi  Ky -rahaston salkkuun, jota lisäksi kasvatetaan noin tuhannella uudella vuokra-asunnolla.

Ryhmän suurin yksittäinen kiinteistöhanke on käynnissä Espoon Tapiolassa. Kauppakeskus Ainoaan syntyy uutta liiketilaa ja keskuksen yläpuolelle mittava Kirjokannen asuinkerrostalokokonaisuus.

Related Posts