Laillista mutta moraalitonta

Lajittelematon

Koraanin polttaminen Ruotsissa Turkin suurlähetystön edessä on ollut uutisissa lähiaikoina. Mielipiteeni siitä on, että vaikka se on laillista Ruotsissa niin minusta se on moraalitonta. Sama pätee myös moniin muihinkin vastaaviin tekoihin. Moraalikato on nykypäivän vitsaus. Varsinkin nykypäivän poliittinen järjestelmä tuottaa vähintäänkin moraalitonta tai monien mielestä selkeästi korruptoitunutta toimintaa. Tämä rapauttaa kansalaisten uskoa yhteiskuntaan mikä tulee lopulta johtamaan järjestelmän kokonaiseen tuhoutumiseen tai muihin merkittäviin muutoksiin. Itse uskon enemmän ensimmäiseen kuin jälkimmäiseen keskipitkällä aikavälillä eli seuraavan vuosikymmenen aikana. Jokaisella on omat moraalikäsityksensä, joten jokainen muodostakoon mielipiteensä moraalittomuudesta. Seuraavassa listassa useampia moraalikadon synnyttäjiä tai oireita. Osa niistä voi olla laittomuuksia, mutta harvoin niistä tulee tekijöilleen seurauksia:

 • Julkisiin virkoihin kuten valtionyhtiöihin valitseminen puolueen jäsenkirjan perusteella pätevyyden sijaan.
 • Turhien julkisten virkojen perustaminen ja/tai niihin valitseminen ylläolevalla perusteella.
 • Siirtyminen yksityiselle puolelle julkisesta virasta sen jälkeen, kun on päättänyt ensimmäiselle luoduista eduista tai sääntelystä.
 • Moraalittomuus pätee myös tulevaan työnantajaan.
 • Vaalirahoittajien etujen ajaminen kansalaisten etujen sijaan.
 • Äänestäjiä harhauttavien tarkoituksellisten ennen vaaleja tehtyjen ”lupausten” tekijät.
 • Hyve-signaaleja tekevät, mutta ne toteuttamatta jättävät poliitikot eli ”Scholzilaiset tai Macronilaiset”
 • Ex-poliitikot, jotka ajavat muiden tahojen kuin kotimaansa etuja virkansa jälkeen eli ”Lipposlaiset”
 • Pakeneminen EU-virkaan sen jälkeen, kun on tehnyt merkittävää vahinkoa kansalaisille. Esim. Erkki Liikanen.
 • Äänien ostaminen verorahoilla. Esim. ” eduskunnan jakamat joululahjarahat”
 • Kilpailua vääristävät yritystuet ja niiden vastaanotto.
 • ”Yleishyödyllisten” toimijoiden, kuten ay-liikkeiden Kojamosta saadut verottomat osingot. Nämä asettavat muut sijoittajat epäsuotuisaan asemaan.
 • ”Yleishyödyllisten” toimijoiden jäsenmaksujen verovähennysoikeudet
 • Ylisuurten palkkioiden ja bonusten jakaminen sen jälkeen, kun veronmaksajat ovat pelastaneet yrityksen.
 • Kaikki riskinsiirrot muille taakan kantajille kuten sijoitustuotteiden myynti ilman henkilö- tai yrityskohtaista panostusta niihin tai sotilaiden lähettäminen vaarallisille alueille lähtemättä itse sinne.

Listaa voisi jatkaa vielä pitkään, mutta ehkä kukin lukija voi lisätä omansa kommentteihin. Ongelmia edellämainituissa asioissa on etteivät ne koskaan paljastu tai niistä ei tule seurauksia. Järjestelmä tarvitsee tarkempaa syyniä ja sen toimijat kovempia seurauksia. Allaolevissa kappaleissa muutamia ehdotuksia asioiden parantamiseksi. Ne tulevat maksamaan lyhyillä aikaväleillä nykyistä enemmän, mutta pitkillä aikaväleillä ne säästävät rahaa ja tekevät yhteiskunnasta paremman:

Jokaiselle vaalien ehdokkaalle ja niissä toimiville puolueille pitää luoda kaikille nettisivu, jossa ennen vaaleja julkaistaan kaikki rahoittajat ja heidän antamansa rahasummat. Mikäli näin ei tapahdu niin ehdokasta ei voi valita virkaan ollenkaan. Lisäksi jokaisen ehdokkaan pitää julkistaa samoilla nettisivuilla tärkeimmät lupauksensa. Vaaleilla valittujen pitää lisäksi säilyttää lupauksensa niin pitkään kuin ovat viroissaan. Eduskunnan nettisivuilta löytyy paljon tietoa edustajista, mutta heidän rahoituksensa on lopullisesti julkistettu vasta vaalien jälkeen. Tämä ei ole riittävän läpinäkyvää. Katsoin puolueista SDP:n ja Keskustan nettisivut enkä löytänyt mainintaa rahoittajista. Pitää tarkastella asiaa lähempänä eduskuntavaaleja.

Jokaisen korkeassa veronmaksajien maksamassa virassa olevan täytyy osallistua vuosittaiseen julkiseen kuulemiseen, jossa kansalaiset saavat tentata henkilöä siitä mitä hän on saanut aikaan tarvittaessa useiden tuntien ajan. Eturyhmäläisten ja puoluetovereiden tulee kysymyksiä tehdessä ilmoittaa kaikki kytköksensä kuultaviin. Nämä ”kuulustelut” tulee pitää julkisina vielä pitkään kuulemistenkin jälkeen.

Kaikkiin valtionyhtiöiden tai muihin julkisen sektorin yrityksien johtoportaan virkoihin valittavien henkilöiden hakuprosessit pitää julkistaa kokonaan työhaastatteluita myöten. Mikäli hakija siirtyy vaaleilla valittavasta virasta, ei hänen palkkansa/palkkionsa saa nousta edellistä julkista virkaa korkeammaksi tietyn ajanjakson esimerkiksi kymmenen seuraavan vuoden aikana. Mikäli näin käy niin ylimenevä osa pitää luovuttaa veronmaksajille. Tämä vähentää yhteiskunnan hyödyntämistä omaksi eduksi virkaan lähtemisen jälkeen.

Mikäli osakeyhtiö saa julkista rahaa selviytyäkseen konkurssista niin sen pitää antaa osa osakkeista julkisen rahan antajalle tai maksaa siitä selkeästi markkinoilta saatavaa korkeampaa korkoa. Rahaa ilman vastiketta ei pidä antaa yhdellekään yritykselle.

Edellämainiut ilmiöt eivät koske vain Suomea. Yhdysvalloissa tehdyssä kyselyssä tuli myös tuloksia, jotka eivät kerro suuresta luottamuksesta kongressiedustajiin tai heidän edustamaansa järjestelmään. Linkki: https://tippinsights.com/elected-officials-no-longer-reflect-views-values-of-average-voters-i-i-tipp-poll/

-Tommi T

4 thoughts on “Laillista mutta moraalitonta

 1. Mikä tekee lähteestä Trumpilaisen? Ovatko gallupissa haastatellut Demokraatitkin Trumpilaisia?

 2. Mikä on moraalisesti oikein ja eettisesti ylevää?

  Minusta tuntuu että nämä käsitteet kertovat siitä että tekee yhteisön hyväksi sellaista, joka on yleisesti yhteisössä hyväksytty yhteiseksi hyväksi.

  Minusta tuntuu että filosofin Kant:n kategorinen imperatiivi kaltaista ehdotonta määritelmää (Eettisesti hyvä teko on tehty velvollisuudesta universaalia moraalilakia kohtaan) eettisyydelle. Ei ole olemassa mitään universaalia moraalilakia. On vain yhteisön kulttuurissa ”yhteiseksi hyväksi” tunnettuja asioita. Ne vaihtelevat kulttuurista toiseen.

 3. Yhden pointin lisäisin listalle. Se on ”budjetin loppuun polttaminen”. Firmamme toimittaa palveluita joillekin julkisen sektorin toimijoille ja joskus tilauskirjat ”räjähtää” loppuvuodesta. Vuoden loppua kohti siirtyessään julkisyhteisö X saattaa huomata, että ovat alittamassa budjettiaan tuntuvasti. Tästä herää sellainen pelko, että heidän budjettiaan tullaan jatkossa kutistamaan. Tähän reagoidaan luonnollisesti siten, että ”pistetään raha haisemaan” ja ostetaan kaikkea uutta ja vähemmän tarpeellista, että budjettikulut saadaan täytettyä ja tulevankin vuoden määrärahat pysyy ennallaan.

  Kuinkahan monta miljoonaa vuodessa näitä budjetteja polttamalla poltetaan loppuun eri virastoissa ja yhteisöissä? Reilumpaa olisi palauttaa käyttämättä jäänyt raha veronmaksajille tai kuitata sillä valtion velkaa.

Comments are closed.

Related Posts