Lassila & Tikanoja – Biowatti ja Recoil edelleen haasteina

Lassila & Tikanojan yhtiökokous pidettiin Helsingin Finlandia-talolla 31.3.2010. Paikalla oli 157 osakasta edustaen 19,9 miljoonaa osaketta (51,3 % kaikista).

Hallituksen puheenjohtaja Juhani Maijala avasi kokouksen rennolla mutta varmalla tyylillään. Maijala esitteli hallituksen joko oli kokonaisuudessaan paikalla. Eräs osakas kaipasi hallituksen kuvia vuosikertomukseen “varsinkin kun meillä on niin näyttävä hallitus”. Kirjattiin toimenpide-ehdotus muodossa “hiukset kuntoon ja kello näkyviin seuraavaan vuosikertomukseen”.

Maijala väistyy nyt L&T:n hallituksesta täyttäessään 70 vuotta. Juhani Lassila kehui myöhemmin hänen panostaan Lassilan palveluksessa vuodesta 1977. Maijala on aikoinaan sijoittanut – palkkajohtajana – yritykseen ja panostus on onnistunut erinomaisesti: eläkkeelle jäädessä hänellä on osakkeita yli 1,5 miljoonaa kappaletta. Pelkkä osinkotuotto k.o. potille on 841.000 euroa. Ei hassumpi palkkio pitkäaikaisesta sitoutumisesta.

Kokouksessa esitettiin ensimmäistä kertaa seinälle heijastaen ulkomaisten hallintarekisterissä olevien osakkaiden äänestysohjeet. Taulukosta näkyi selvästi mitä mistäkin kohdasta äänestetään, jos äänestystä vaaditaan.

Toimitusjohtaja Jari Sarjo piti toimitusjohtajan katsauksen. Lassila & Tikanoja toimii vähäsyklisellä alalla muttei ole immuuni maailman talouden heilahteluille. Liikevaihto laski ensimmäistä kertaa miesmuistiin (- 3,9 %:a). Pääpaino oli kannattavuuden parantamisessa. Vertailukelpoinen EVA-tulos, ilman kertaluonteisia eriä, parani 3 miljoonalla 17,5 miljoonaan. Kassavirta säilyi vahvana.

Yrityksen linjana on ollut jatkuvan parantamisen linja. Otetaan jatkuvasti pieniä askeleita kustannustehokkuuden ja kannattavuuden parantamiseen. "Tulos syntyy pienistä muutoksista arkipäiväisessä työssä." YT-neuvottelujen jälkeen yrityksen palveluksessa on kokoaikaiseksi työpanokseksi muunnettuna 8113 henkilöä (8363).

Ympäristöpalveluiden liikevaihto laski 6,8 %:a 279,8 miljoonaan. Liikevoitto oli 31,7 miljoonaa (32,3). Uusioraaka-aineiden markkinahinnat ja kysyntä olivat alhaisella tasolla alkuvuoden, toipuen loppuvuotta kohden. Biowatti onnistui puunhankinnassa mutta teollisuuden käyttöasteen putoaminen ja fossiilisten polttoaineiden (kivihiili, turve) alhainen hintataso söivät kannattavuutta. Biowatin pitkän tähtäimen onnistumiseen vaikuttavat hintatason ja kysynnän lisäksi valtion panostus puupohjaisiin raaka-aineisiin ja niiden verokohtelu. Biowatin tulos oli tappiollinen.

Kiinteistö- ja käyttäjäpalveluissa liikevaihtoi säilyi ennallaan ja liikevoitto parani selvästi ollen 17, 7 miljoonaa (5,9). Lisäpalveluiden myynti asiakkaille onnistui hyvin. Tuotannon tehostamisen kautta kannattavuus parani selvästi. Latvian ja Venäjän tulokset olivat positiiviset.

Teollisuuspalveluissa liikevaihto pysyi lähellä viime vuoden tasoa. Liikevoitto putosi 1,8 miljoonaa 3,4 miljoonaan euroon. Ongelmajätteiden ja teollisuusratkaisujen kannattavuus parani mutta Recoil regenerointilaitos viivästyi aikataulusta selvästi. L&T omistaa öljynpuhdistukseen keskittyvästä Recoil:ista puolet. Recoil söi yrityksen tuloksesta 3 miljoonaa. Toiminta on nyt – joulu-helmikuun jäätymisen jälkeen – saatu ajettua ylös. Positiivista on puhdistetun öljyn laatu, asiakkaat ovat siihen erittäin tyytyväisiä. Projekti ei ole kuitenkaan vielä loppu eikä voida vielä olla 100 %:n varmoja siitä että kaikki toimii niin kuin on suunniteltu. Tällä hetkellä näyttää hyvältä.

Yritys teki hyvin vähän investointeja vuonna 2009. Muutamia pieniä yrityskauppoja tehtiin. Ensinnäkin haluttiin turvata kassavirta ja toiseksi suurimmat investointiohjelmat (kierrätyslaitokset) on saatu loppusuoralle, eikä niihin enää vaadita aikaisemman kokoisia investointeja. Investoinnit on jatkossakin tarkoitus saada – yrityskauppoja lukuunottamatta – alle poistojen tason.

Kysyin runsaslumisen talven vaikutusta yrityksen tulokseen. Arvio on, että talven nettovaikutus tulee olemaan positiivinen.

Muista Baltian maista kysyttiin laajentumiskohteina. Latviassa on mennyt nyt – taloudellisesta tilanteesta huolimatta – hyvin. Viroa ei nähdä mielenkiintoisena alueena (liian keskittynyt Tallinnaan) mutta Liettua voisi toimia, mikäli se pystytään hoitamaan Latvian maaorganisaatiolla. Venäjällä on paljon mahdollisuuksia ja siellä jatketaan laajentumista pienin, moneen kertaan varmistetuin, askelin.

Jatkossakin yritys jatkaa tuloksen parantamista “pitkäaikaisella, jokapäiväisellä sinnikkyydellä”. Voittoa pystytään tekemään pienilläkin hintamarginaaleilla kunhan toiminta on erittäin tehokasta. Kiinteät kulut ajetaan alas aina kun mahdollista ja hintaa pyritään korottamaan – mikä on helpommin sanottu kuin tehty.

Vuosi 2010 ei tule olemaan helpompi kuin vuosi 2009. “Vuoden 2010 liikevaihdon ja operatiivisen toiminnan liikevoiton arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2009”.

L&T on ollut hyvä osingonmaksaja. Osinko oli nyt neljännen kerran 0,55 e per osake. Suurimmat osakkaat ovat vakuutusyhtiöitä (Ilmarinen, Tapiola, OP-Pohjola, Veritas, Etera) ja säätiöitä / rahastoja. Mukaan mahtuu kasvollisiakin omistajia (Juhani Maijala, Heikki Bergholm, Mikko Maijala, Kristiina Turjanmaa ja Eeva Maijala). Kaksikymmentä suurinta omistajaa omistavat noin 56 %:a kaikista osakkeista.

Vanha hallitus valittiin uudelleen, Juhani Maijalan tilalle valittiin Miikka Maijala, 1967 syntynyt diplomi insinööri. Hänellä on 67.272 L&T:n osaketta. Tilintarkastajaksi valittiin edelleen PwC (Heikki Lassila).

L&T:llä on ollut pitkään johdon sitouttamiseen käytettyjä optiojärjestelmiä. Ne ovat olleet selkeitä ja hyvin perusteltuja. Nyt on siirrytty osakepohjaiseen palkkiojärjestelmään, jossa yritys maksaa palkkiot osakkeina ja sivukulut rahana. Hyväksyttiin tähän tarkoitukseen valtuutus omien osakkeiden ostamiseksi / osake-annista päättämiseksi. Kyseessä on enintään 500.000 osaketta. Osakepalkkio-järjestelmään on varattu 180.000 osaketta.

Hallitus ei ollut varannut oikeutta lahjoittaa varoja yliopistoille. Tästä keskusteltiin ja hallitus päätti miettiä asiaa myöhemmin, nyt siihen ei nähty tarvetta. Yrityksellä ei ole yhteisiä tutkimusprojekteja yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa.

Kokouksen jälkeen tarjottiin kahvit ja muhkeat voileivät (paahtopaisti tai lohi). Sekä johto että hallitus jäivät kokoustarjoilun ajaksi vaihtamaan kuulumisia ja vastaamaan omistajien kysymyksiin. Niin tarjoilu kuin johdon esiintyminenkin on suoraa ja aitoa – totuttuun tapaan.

Ainoat pyyhkeet annan siitä, ettei yritys maksa yhtiökokouksen pysäköintikuluja – taitaa olla ainoa lajissaan. Nyt osa pysäköi omalla rahalla ja osa “Ahlströmin piikkiin”. Ahlströmin kokous oli Finlandia-talolla hivenen aikaisemmin.

Konsultti lisäsi hieman Lassilan omistusta viime vuonna. Osake ei ole halpa, mutta vähävaihtoisena sitä saattaa välillä saada alennuksella, kun isompia eriä tulee myyntiin. Osingon irtoamisen jälkeen osakkeen hinta on 15 euroa. Tällä saa melkoisella varmuudella vajaan 4 %:n osinkotuoton ensi vuonnakin ja siivun vähäsyklisellä alalla toimivasta defensiivisestä osakkeesta.

Ala on kasvava, sekä ekologiset että demografiset syyt puoltavat panostusta. Arvosijoittaja Warren Buffett on sijoittanut sektoriin ostamalla osuuksia Republic Service Group:ista  (RSG) ja Waste Management:ista (WM).

 

Kirjoittaja toimii liikkeenjohdon konsulttina Delta Freight Oy:ssä  www.deltafreight.fi

Lassila & Tikanojan yhtiökokous pidettiin Helsingin Finlandia-talolla 31.3.2010. Paikalla oli 157 osakasta edustaen 19,9 miljoonaa osaketta (51,3 % kaikista).

Hallituksen puheenjohtaja Juhani Maijala avasi kokouksen rennolla mutta varmalla tyylillään. Maijala esitteli hallituksen joko oli kokonaisuudessaan paikalla. Eräs osakas kaipasi hallituksen kuvia vuosikertomukseen “varsinkin kun meillä on niin näyttävä hallitus”. Kirjattiin toimenpide-ehdotus muodossa “hiukset kuntoon ja kello näkyviin seuraavaan vuosikertomukseen”.

Maijala väistyy nyt L&T:n hallituksesta täyttäessään 70 vuotta. Juhani Lassila kehui myöhemmin hänen panostaan Lassilan palveluksessa vuodesta 1977. Maijala on aikoinaan sijoittanut – palkkajohtajana – yritykseen ja panostus on onnistunut erinomaisesti: eläkkeelle jäädessä hänellä on osakkeita yli 1,5 miljoonaa kappaletta. Pelkkä osinkotuotto k.o. potille on 841.000 euroa. Ei hassumpi palkkio pitkäaikaisesta sitoutumisesta.

Kokouksessa esitettiin ensimmäistä kertaa seinälle heijastaen ulkomaisten hallintarekisterissä olevien osakkaiden äänestysohjeet. Taulukosta näkyi selvästi mitä mistäkin kohdasta äänestetään, jos äänestystä vaaditaan.

Toimitusjohtaja Jari Sarjo piti toimitusjohtajan katsauksen. Lassila & Tikanoja toimii vähäsyklisellä alalla muttei ole immuuni maailman talouden heilahteluille. Liikevaihto laski ensimmäistä kertaa miesmuistiin (- 3,9 %:a). Pääpaino oli kannattavuuden parantamisessa. Vertailukelpoinen EVA-tulos, ilman kertaluonteisia eriä, parani 3 miljoonalla 17,5 miljoonaan. Kassavirta säilyi vahvana.

Yrityksen linjana on ollut jatkuvan parantamisen linja. Otetaan jatkuvasti pieniä askeleita kustannustehokkuuden ja kannattavuuden parantamiseen. "Tulos syntyy pienistä muutoksista arkipäiväisessä työssä." YT-neuvottelujen jälkeen yrityksen palveluksessa on kokoaikaiseksi työpanokseksi muunnettuna 8113 henkilöä (8363).

Ympäristöpalveluiden liikevaihto laski 6,8 %:a 279,8 miljoonaan. Liikevoitto oli 31,7 miljoonaa (32,3). Uusioraaka-aineiden markkinahinnat ja kysyntä olivat alhaisella tasolla alkuvuoden, toipuen loppuvuotta kohden. Biowatti onnistui puunhankinnassa mutta teollisuuden käyttöasteen putoaminen ja fossiilisten polttoaineiden (kivihiili, turve) alhainen hintataso söivät kannattavuutta. Biowatin pitkän tähtäimen onnistumiseen vaikuttavat hintatason ja kysynnän lisäksi valtion panostus puupohjaisiin raaka-aineisiin ja niiden verokohtelu. Biowatin tulos oli tappiollinen.

Kiinteistö- ja käyttäjäpalveluissa liikevaihtoi säilyi ennallaan ja liikevoitto parani selvästi ollen 17, 7 miljoonaa (5,9). Lisäpalveluiden myynti asiakkaille onnistui hyvin. Tuotannon tehostamisen kautta kannattavuus parani selvästi. Latvian ja Venäjän tulokset olivat positiiviset.

Teollisuuspalveluissa liikevaihto pysyi lähellä viime vuoden tasoa. Liikevoitto putosi 1,8 miljoonaa 3,4 miljoonaan euroon. Ongelmajätteiden ja teollisuusratkaisujen kannattavuus parani mutta Recoil regenerointilaitos viivästyi aikataulusta selvästi. L&T omistaa öljynpuhdistukseen keskittyvästä Recoil:ista puolet. Recoil söi yrityksen tuloksesta 3 miljoonaa. Toiminta on nyt – joulu-helmikuun jäätymisen jälkeen – saatu ajettua ylös. Positiivista on puhdistetun öljyn laatu, asiakkaat ovat siihen erittäin tyytyväisiä. Projekti ei ole kuitenkaan vielä loppu eikä voida vielä olla 100 %:n varmoja siitä että kaikki toimii niin kuin on suunniteltu. Tällä hetkellä näyttää hyvältä.

Yritys teki hyvin vähän investointeja vuonna 2009. Muutamia pieniä yrityskauppoja tehtiin. Ensinnäkin haluttiin turvata kassavirta ja toiseksi suurimmat investointiohjelmat (kierrätyslaitokset) on saatu loppusuoralle, eikä niihin enää vaadita aikaisemman kokoisia investointeja. Investoinnit on jatkossakin tarkoitus saada – yrityskauppoja lukuunottamatta – alle poistojen tason.

Kysyin runsaslumisen talven vaikutusta yrityksen tulokseen. Arvio on, että talven nettovaikutus tulee olemaan positiivinen.

Muista Baltian maista kysyttiin laajentumiskohteina. Latviassa on mennyt nyt – taloudellisesta tilanteesta huolimatta – hyvin. Viroa ei nähdä mielenkiintoisena alueena (liian keskittynyt Tallinnaan) mutta Liettua voisi toimia, mikäli se pystytään hoitamaan Latvian maaorganisaatiolla. Venäjällä on paljon mahdollisuuksia ja siellä jatketaan laajentumista pienin, moneen kertaan varmistetuin, askelin.

Jatkossakin yritys jatkaa tuloksen parantamista “pitkäaikaisella, jokapäiväisellä sinnikkyydellä”. Voittoa pystytään tekemään pienilläkin hintamarginaaleilla kunhan toiminta on erittäin tehokasta. Kiinteät kulut ajetaan alas aina kun mahdollista ja hintaa pyritään korottamaan – mikä on helpommin sanottu kuin tehty.

Vuosi 2010 ei tule olemaan helpompi kuin vuosi 2009. “Vuoden 2010 liikevaihdon ja operatiivisen toiminnan liikevoiton arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2009”.

L&T on ollut hyvä osingonmaksaja. Osinko oli nyt neljännen kerran 0,55 e per osake. Suurimmat osakkaat ovat vakuutusyhtiöitä (Ilmarinen, Tapiola, OP-Pohjola, Veritas, Etera) ja säätiöitä / rahastoja. Mukaan mahtuu kasvollisiakin omistajia (Juhani Maijala, Heikki Bergholm, Mikko Maijala, Kristiina Turjanmaa ja Eeva Maijala). Kaksikymmentä suurinta omistajaa omistavat noin 56 %:a kaikista osakkeista.

Vanha hallitus valittiin uudelleen, Juhani Maijalan tilalle valittiin Miikka Maijala, 1967 syntynyt diplomi insinööri. Hänellä on 67.272 L&T:n osaketta. Tilintarkastajaksi valittiin edelleen PwC (Heikki Lassila).

L&T:llä on ollut pitkään johdon sitouttamiseen käytettyjä optiojärjestelmiä. Ne ovat olleet selkeitä ja hyvin perusteltuja. Nyt on siirrytty osakepohjaiseen palkkiojärjestelmään, jossa yritys maksaa palkkiot osakkeina ja sivukulut rahana. Hyväksyttiin tähän tarkoitukseen valtuutus omien osakkeiden ostamiseksi / osake-annista päättämiseksi. Kyseessä on enintään 500.000 osaketta. Osakepalkkio-järjestelmään on varattu 180.000 osaketta.

Hallitus ei ollut varannut oikeutta lahjoittaa varoja yliopistoille. Tästä keskusteltiin ja hallitus päätti miettiä asiaa myöhemmin, nyt siihen ei nähty tarvetta. Yrityksellä ei ole yhteisiä tutkimusprojekteja yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa.

Kokouksen jälkeen tarjottiin kahvit ja muhkeat voileivät (paahtopaisti tai lohi). Sekä johto että hallitus jäivät kokoustarjoilun ajaksi vaihtamaan kuulumisia ja vastaamaan omistajien kysymyksiin. Niin tarjoilu kuin johdon esiintyminenkin on suoraa ja aitoa – totuttuun tapaan.

Ainoat pyyhkeet annan siitä, ettei yritys maksa yhtiökokouksen pysäköintikuluja – taitaa olla ainoa lajissaan. Nyt osa pysäköi omalla rahalla ja osa “Ahlströmin piikkiin”. Ahlströmin kokous oli Finlandia-talolla hivenen aikaisemmin.

Konsultti lisäsi hieman Lassilan omistusta viime vuonna. Osake ei ole halpa, mutta vähävaihtoisena sitä saattaa välillä saada alennuksella, kun isompia eriä tulee myyntiin. Osingon irtoamisen jälkeen osakkeen hinta on 15 euroa. Tällä saa melkoisella varmuudella vajaan 4 %:n osinkotuoton ensi vuonnakin ja siivun vähäsyklisellä alalla toimivasta defensiivisestä osakkeesta.

Ala on kasvava, sekä ekologiset että demografiset syyt puoltavat panostusta. Arvosijoittaja Warren Buffett on sijoittanut sektoriin ostamalla osuuksia Republic Service Group:ista  (RSG) ja Waste Management:ista (WM).

 

Kirjoittaja toimii liikkeenjohdon konsulttina Delta Freight Oy:ssä  www.deltafreight.fi

Related Posts