Manila, Jakarta – maaliskuun vierailu

Vuoden ensimmäinen kvartaali oli markkinoilla hyvin tapahtumarikas. Inflaatiohuolet olivat pinnalla tammikuussa, helmikuussa alkoivat Arabimaissa kansannousut ja maaliskuussa otsikkoja hallitsi maanjäristyksen aiheuttama ydinvoimalaonnettomuus Japanissa. Näistä tapahtumista huolimatta osakemarkkinat ympäri maailman olivat suhteellisen stabiileja, ja etenkin länsimarkkinoilla kurssit olivat nousussa. Kvartaalin lopulla myös Aasian kehittyvät markkinat alkoivat hiljalleen toipua alkuvuoden laskuistaan, kun inflaatiotilanne hieman selkeni, ja yhtiöiden vuoden 2010 tulokset julkaistiin maaliskuun lopulla.

 
Maaliskuun alussa tapaamani yhtiöt (yhteensä 24 kpl) Manilassa ja Jakartassa ihmettelivät yleisesti länsimaissa pinnalla olevia kehittyvien maiden inflaatiopelkoja. Samantapainen ihmettely oli meneillään etenkin Jakartassa globaalin finanssikriisin aikana vuosina 2008–2009, kun Indonesian talous kasvoi voimakkaasti, vaikka muu maailma kärsi taloustuskissaan. Yritysten mielestä nykyinflaatiotaso ei vaikuta mainittavalla tavalla heidän liiketoimintaansa, ja kyseessä on inflaation nousu normaaleimmille tasoille parin viime vuoden hyvin alhaisen jakson ajalta. Sopimushintojen nosto inflaation mukaan on yleisesti käytössä monilla eri yhtiöillä, joten inflaation vaikutusten kanssa on opittu vuosien varrella elämään.
 
Vuoden alusta inflaatiopaineet ovat jo hellittäneet, kun Indonesiassa inflaatio on laskenut tammikuun 7,02 %:sta maaliskuun 6,65 %:iin. Lisäksi pohjainflaatio (ilman ruokaa ja energiaa) on saatu viime vuosina hyvin hallintaan keskuspankin tehokkaiden toimien myötä – vielä vuonna 2008 pohjainflaatio oli yli kahdeksan prosenttia, mutta nyt se on vain 4,45 %. Öljyn hinnan voimakasta nousua +140 USD tasoille pidettiin yleisesti talouskasvua haittaavana tekijänä.
 
Myönteistä on myös Kiinan inflaatiopaineiden hienoinen hellittäminen kvartaalin aikana, mikä osoittaa selvästi, että Kiinan keskusjohtoinen hallitus on saamassa tiettyjen sektoreiden ylikuumentumista kuriin. Näin ollen talouden kiristystoimenpiteet mitä luultavimmin saatetaan päätökseen lähikuukausina, mihin osakemarkkinat ovat myös alkaneet reagoida positiivisesti.
 
Filippiinien keskuspankki nosti maaliskuun kokouksessaan korkoja 4,25 %:iin entisestä 4,0 prosentista, ja oli näin ollen viimeinen Aasian keskuspankki, joka aloitti koronnostosyklin ja lähti taistelemaan inflaatiota vastaan. Tätä päätöstä oli kauan odotettu ja markkinareaktio koronnostoon oli hyvin positiivinen – PSEi-osakeindeksi nousi yli 7 % seuraavan viikon aikana.
 
Nyt kaikki salkun yhtiöt ovat julkistaneet tuloksensa vuodelta 2010. Tulokset ovat olleet odotuksissa tai yli odotusten lähes kaikkien yhtiöiden osalta. Aasian reissun tapaamisissa yhtiöt indikoivat kasvun jatkuvan hyvänä myös lähitulevaisuudessa. Etenkin rakennusalan yhtiöiden tilanne on mielenkiintoinen, ja alan odotetaan saavan vauhtia vuoden aikana, koska esimerkiksi Indonesiassa vuoden 2010 infrastruktuuri-budjettia ei saatu täysin kulutetuksi huonon toimeenpanon johdosta. Näin ollen uskomme kuluvan vuoden olevan erityisen hyvä julkisen sektorin infraprojekteille, kunhan toteutus paranee. Myös asuntorakentamisen uskotaan olevan vahvaa, koska nykyisellä 1,06 %:n väestönkasvulla uusien asuntojen tarve on +700t yksikköä vuodessa kokonaisasunto-vajeen ollessa parhaillaan n. 8 milj. yksikköä. Esimerkiksi Jakartan väestö kasvaa 2050 ihmisellä päivittäin ja Manilan 1750:llä, joiden perässä tulevat vasta Mumbai ja Shanghai.
 
Salkunhoitaja Juuso Mykkänen

Related Posts