Metsähehtaarin hinta suhteessa vuosittaiseen kasvuun on edullisinta Pohjanmaalla

Asunnot ja metsä

Metsäkiinteistöt ovat edullisimmillaan pohjanmaalla kun mittarina käytetään hehtaarihintaa suhteessa puun kasvuun. Kannattaakin suunnata etelä-Pohjanmaalle, jos haluaa itselleen hyvän etelä-Suomalaisen metsäpalstan. Hehtaarihinnat ovat nousseet viime vuodesta peräti 10%. Syynä voi olla puun kasvanut kysyntä ja kantohintojen nousu.

Tehoisan lämpötilan summan yksikkö on vuorokausiaste eli °Cvrk. Summaa kertyy päiviltä, jolloin vuorokauden keskilämpötila on +5 asteen yläpuolella. Tämä summa kertoo aika hyvin sen, miten hyvin luonto kasvaa kasvukauden aikana. Metsää kasvaa kun lämpösumma on yli 600 astepäivää (Lapin tunturipaljakan raja-arvo). Metsän kasvu on sitä parempaa mitä enemmän tämä raja arvo ylitetään.

Oheisen taulukon viimeinen sarake kertoo hehtaarihinta suhteessa puun kasvuun. Puun kasvunopeuden on tässä taulukossa laskettu korreloivan sen kanssa kuinka paljon kasvukauden lämpösumma ylittää tuon tunturipaljakan minimiarvon, 600 asetepäivää.

Taulukko hintatiedot perustuvat maanmittauslaitoksen tilastoon metsäkaupoista vuonna 2021. Mukana ovat alkuvuoden kaupat syyskuuhun saakka.

 

2 thoughts on “Metsähehtaarin hinta suhteessa vuosittaiseen kasvuun on edullisinta Pohjanmaalla

  1. Pohjanmaaltakin voi ostaa metsää,kun vain muistaa seuraavan muistisäännön. Huonoista metsistä maksetaan yleensä liikaa ja hyvistä liian vähän.

  2. Piksu toimitus sai parempaa tietoa siitä miten metsän kasvunopeus lasketaan. Artikkeli on korjattu sen mukaiseksi.

    Husovarnan kommentti on arvokas. Tuo neuvo kannattaa muistaa kun tekee metsäkauppoja.

Comments are closed.

Related Posts