Milloin vuokranantaja voi purkaa vuokrasopimuksen?

.

 

Jokaiselle vuokranantajalle ei ole selvää,  millaisissa tapauksissa vuokrasopimuksen purkaminen on mahdollista.

Asuinhuoneiston vuokraamiseen liittyviin erityistilanteisiin ja mahdollisiin ongelmatilanteisiin löytyy vastaukset: Laki asuinhuoneiston vuokraamisesta.

Vuokranantajalla on huoneenvuokrasopimuslain mukaan oikeus purkaa vuokrasopimus, jos

1. vuokralainen laiminlyö vuokranmaksun säädetyssä tai sovitussa ajassa (2kk maksamattomat vuokrat oikeuttavat välittömään vuokrasuhteen purkamiseen)

2. vuokraoikeus siirretään tai huoneisto tai sen osa muutoin luovutetaan toisen käytettäväksi lain säännösten vastaisesti

3. huoneistoa käytetään muuhun tarkoitukseen tai muulla tavalla kuin vuokrasopimusta tehtäessä on sovittu

4. vuokralainen viettää tai sallii vietettävän huoneistossa häiritsevää elämää

5. vuokralainen hoitaa huoneistoa huonosti

6. vuokralainen huoneistossa rikkoo, mitä terveyden tai järjestyksen säilyttämiseksi on säädetty tai määrätty.

Vuokrananataja ei saa purkaa vuokrasopimusta edellä mainituissa kohdissa 3-6 säädetyllä perusteella, ellei vuokranantaja ole antanut vuokralaiselle kirjallista varoitusta. Varoitus on annettava todisteellisesti. Varoitusta ei kuitenkaan tarvita, jos purkamisperusteen aiheuttanut vuokralaisen toiminta on toistuvaa ja vuokralaiselle on jo aikaisemmin annettu varoitus tai jos vuokralaisen toiminta edellä kohdissa 4 tai 6 määritellyillä tavoilla ollut erittäin moitittavaa.

Jos vuokralaisen toiminta on ollut merkitykseltään vähäistä, ei vuokrasuhteen purkamiseen ole kuitenkaan oikeutta. Purkamisperusteeseen on vedottava kohtuullisessa ajassa siitä, kun se on tullut vuokranantajan tietoon. Vuokranantaja ei kuitenkaan menetä purkamisoikeuttaan niin kauan kuin kohdissa 1 tai 4-6 määritelty toiminta jatkuu.

Jos vuokrasopimus täytyy purkaa on vuokranantajalla oikeus vahingonkorvaukseen

Jos vuokranantaja on purkanut vuokrasopimuksen 1-6 kuvaillun toiminnan seurauksena, on hänellä oikeus saada vuokralaiselta korvaus vahingosta. Vahinkona pidetään huoneiston uudelleenvuokrauksesta aiheutuneita kustannuksia ja vuokratulojen menetystä. Toistaiseksi voimassa olevassa vuokrasopimuksessa vuokratulojen menetys voi olla korkeintaan irtisanomisajan pituinen, kun taas määräaikaisessa vuokrasopimuksessa menetys voi suurimmillaan olla koko vuokrasopimuksen jäljellä olevan keston pituinen. Toisaalta vahinkoa ei enää katsota tapahtuvan, jos huoneisto saadaan uudelleenvuokrattua samansuuruisella vuokralla kuin aikasemmin.
 

MarkoKaarto.fi

 

3 thoughts on “Milloin vuokranantaja voi purkaa vuokrasopimuksen?

 1. Asunnon ”kuluminen” aiheuttaa kallista ja työlästä remonttia

  Minulle on käytännössä tullut ongelmia kahdesta asiasta.

  1. Vuokranmaksu
  2. Huoneiston kunto on heikentynyt

  Vuokranmaksun ongelmat ovat yleensä olleet pieniä vuokranmaksun yleensä tahattomia myöhästymisiä. Niistä on selvitty helposti pienellä puhelinsoitolla. On ollut joskus hieman vakavampaakin vuorkranmaksun myöhästelyä, mutta kyllä ihmiset ovat aina kuitenkin velkansa maksaneet.

  Huoneiston huono kohtelu on sen sijaan aiheuttanut enemmän työtä. Vuokralaisia ei ole sen takia tarvinnut irtisanoa. Yleensä huonosti asuntoa kohtelevat ovat lähteneet ihan oma-aloitteisesti. Jostain syystä ne eivät ole olleet pitkäaikaisia vuokralaisia. Minulle on silloin jäänyt pientä pintaremppaa ja muuta korjausta hoidettavaksi ennen asunnon seuraavaa vuokraamista. Tämä on ollut joskus hankalampaa, työläämpää ja kalliimpaa. Eikä huonoon asumiskulttuuriin liittyvää kulumista voi yleensä periä vuokralaiselta kun asunnon kunnon heikkenemisen voi tulkita johtuvan "luonnollisesta kulumisesta".  Olen kuitenkin ajatellut niin, että tämä kuuluu tähän vuokraamisliiketoimintaan että näitä tulee aina ajoittain. Harmittaa, mutta siitä selviää pienellä työllä. Helpoimmalla yleensä selviää kun tekee tarvittavat korjaukset ja unohtaa asian sitten ja koittaa löytää seuraavalla kerralla siistimpiä ihmisiä.

 2. On muitakin lainmukaisia perusteita

  Mihin unohtui irtisanomisen perusteena huoneiston myyminen tai tarvitseminen vuokranantajan omaan tai perheenjäsenen käyttöön?

  1. Irtisanominen on eri asia.
   Vuokrasopimuksen irtisanominen ja purkaminen ovat kaksi täysin eri asiaa.
   Mainitsemasi asiat kuuluvat irtisanomisen perusteisiin, mutta ei purkamisen perusteisiin.

Comments are closed.

Related Posts

Asunnot ja metsä

Oikotiestä

Olen käyttänyt varsin kauan ko.palvelua, ilmoitan vuokrattavat asunnot siellä ja tarkistan luottotiedot paketilla, jossa on ilmoituksen ja luottotietojen tarkistaminen samassa kokonaisuudessa.

Tuossa tekstissäni oudoksuin, miten LKV:t

Sijoittaminen

Kiinteistösijoittajan helmi

Korkea korkotaso koettelee monia sektoreita, ei vähiten pääomavaltaista kiinteistöalaa, jossa yhtiöt toimivat tyypillisesti reippaalla velkavivulla. Pörssihaukan jonosta lähdön saanut Kojamo joutui leikkaamaan kokonaan osinkonsa viime vuodelta.

Kustannuksia tilanne