Neutraaliin hajautukseen kuuluu 3..5% operaattoreiden ja kännykkävalmistajien osakkeita

OECD on julkaissut tietoliikennettä koskevan laajan, 320 sivuisen, raporttin, jossa selvitetään liiketoiminnan tilaa ja näkymiä.

Kommunikaatiolaitteisiin ja palveluihin liittyvä liiketoiminta kasvaa heikommin kuin terveyspalvelu- ja  koulutuspalvelu- liiketoimintasegmentit, mutta osuus bruttokansantuotteesta on viimeisen kymmenen vuoden aikana silti hieman noussut. Mikään rakettimaisesti kasvava ala ei kuitenkaan ole kysymyksessä. Osuus bruttokansantuotteesta on pysynyt noin 3..5% kokoluokassa, ja neutraaliin hajautukseen pyrkivän sijoittajan kannattaa pitää tuon verran operaattorien (TeliaSonera,… ja laitevalmistajien (Nokia,…) osakkeita salkussaan.

Eri segmenttien suhteellinen kehitys kun vuosi 2000 on indeksiluvulla 100 (Lähde: OECD)

Tietoliikenteen osuus yhteiskunnasta on vähitellen kasvanut, kun ihmisten, tavaroiden ja papereiden liikuttelu on korvautunut laajakulmanäytöillä, internetin käytöllä ja mobiilipalveluilla. Mutta muutosprosessi on hidas.

Operaattoriliiketoiminta oli vielä viisitoista vuotta sitten suuressa muutoksessa. Silloin oli yleisenä käsityksenä, että operaattoriliiketoiminnassa tapahtuu maailmanlaajuinen yhdistymisprosessi, jonka seurauksena jäljelle jää muutamia maailmanlaajuisia megaoperaattoreita, jotka toimivat jaettavan tiedon jakajina ja suodattajina. Monet operaattorit yhdistivät silloin liiketoimintojaan, ja syntyi sellaisia suuria toimijoita kuten Verizon, Vodafone, Comcast, TeliaSonera ja moni muu. Mutta toisin kävi. Operaattoreista tuli loppujen lopuksi halpojen bittiputkien tarjoajia, internet access toimittajia. Ja nyt operaattoriliiketoiminta on saman tyyppistä kuin sähkön myynti. Tuote on yksinkertainen ja kilpailtu ja sitä saa monelta myyjältä. Katteet tulevat laitemyynnistä ja puhelimien kytkykaupasta.

Eräs asia on kuitenkin muuttunut. Internet on tänä päivänä mobiili. Uudet liittymät ovat mobiililiittymiä aivan niin kuin viisitoista vuotta sitten kuviteltiin. Tabletit ja suurinäyttöiset älypuhelimet valtaavat alaa. Ja mobiililaitteen käyttöjärjestelmästä (Android, Apple, Windows) on tullut laitteen ominaisuudet määräävä tekijä ja brandi, jonka kuluttajat ostavat.  

Televerkkoliittymätyyppien kehitys (Lähde: OECD)

OECD ennakoi myös liiketoimintamallin muuttumista television ja radion jakelun osalta. OECD:n mukaan internet valtaa yhä enemmän alaa TV signaalin jakelukanavana. Liikkuva sisältö integroituu muuhun mediaan aivan niin kuin olemme täällä Suomessakin havainneet.

OECD nostaa teknologiseksi muutokseksi siirtymisen nykyisestä IPv4 reitityksestä vähitellen kohti IPv6 reititystä. Tämä muutos ei näkyisi loppukäyttäjille, mutta saa aikaan päivitystyötä, josta hyötyvät ainakin verkkolaitetoimittajat kuten NSN, Cisco, Ericsson ja Huawei. Mutta onko IP protokollan päivittyminen merkittävä asia? Mobiiliverkkojen kasvavat datanopeudet taitavat olla loppukäyttäjän kannalta merkittävämpi muutos, kuin tuo näkymättömissä tapahtuva verkkolaitteiden päivitystyö.  

Vuosituhannen vaihteessa uskottiin, että tietoliikenne alueella toimivista yrityksistä kannattaa maksaa muita parempaa hintaa. Uskottiin, että kyseessä on kasvuala. Toisin kävi. Kyseessä näyttäisi nyt jälkikäteen olevan aivan tavanomainen liiketoimintasegmentti, jonka sisällä toiset yritykset pärjäävät ja toiset eivät ja kokonaisuus kasvaa samaa vauhtia kuin BKT.  Sijoittajan kannattaa maksaa hyvin pärjäävistä yrityksistä ylihintaa ja huonosti menestyvien osakkeita kannattaa karttaa ihan niin kuin millä tahansa alalla.

Tietoliikenne toimialue sisältää riskitasoltaan hyvin eri tyyppisiä toimijoita. Operaattoriliiketoiminta on melko lailla stabiilia ja pysyvää ja sillä alueella toimiviin yrityksiin liittyy kohtuullisen pieni riski. Laitevalmistajat, Motorola, Nokia, Lucent, Nortel, Cisco,…. ovat sen sijaan paljon riskialttiimipia. Näistä mainituista laitevalmistajista osa on jo lopettanut toimintansa, kun taas operaattoriliiketoiminta on ollut värittömämpää ja stabiilimpaa.  

Related Posts