Onko suomalainen työntekijä erityisen suojeltu?

Kyllä ja ei on OECD:n vastaus. Allaolevassa kuvaajassa on esitetty miten vaikeaa työntekijöitä on irtisanoa sekä yksilöllisesti että kollektiivisesti. Lisäksi on arvioitu myös tilapäisten työsuhteiden sääntelyä.

OECD:n indeksi työntekijöiden suojasta eri maissa. Tiedot vuodelta 2013

Asteikolla iso luku kuvaa voimakasta työntekijän suojaa ja voimakasta sääntelyä.

Havaitsemme että yhdistetyssä indeksissä jossa on mukana sekä yksilöllinen että kollektiivinen irtisanomissuoja Suomi sijoittuu melko kevyesti säänneltyyn joukkoon arvolla 2.17. Paljon kehuttu Tanska on voimakkaammin säännelty arvolla 2.32. Yksittäisen työntekijän suoja on Tanskassa toki hieman Suomea heikompi (2.1 vastaan 2.38). Ruotsin terveelle talouskasvulle ei ainakaan tästä löydy selitystä, sekä kollektiivinen että yksittäinen irtisanominen on siellä Suomea vaikeampaa. Tilapäisten työsuhteiden sääntely on Ruotsissa sensijaan erittäin kevyttä. Talousveturi Saksassa työntekijällä on erittäin voimakas irtisanomissuoja.

Toki työn sääntelyyn liittyy muutakin, esimerkiksi palkanmuodostus ja lakko-oikeus. Mutta ylläolevaa indeksiä vasten tarkasteltuna minusta ei ole ollenkaan selvää että maamme talous lähtisi nousukiitoon työntekijöiden suojaa heikentämällä.

One thought on “Onko suomalainen työntekijä erityisen suojeltu?

  1. Kiintoisaa kiitos

    Hyvin kiintoisaa statistiikkaa. Kyllä tuo tukee sitä ajatusta, että mitään sanomattoman selkeitä yksittäisiä poliittisluonteisia elementtejä hyvään talouskasvuun tai sen estämiseen on vaikea osoittaa. Tämä pätee minusta varsin hyvin mm. julkisen sektorin kokoon (joskaan tuskin sen laatuun). Ruotsissa on sekin mittava, mutta hyvin pärjäävät. Sijoittajankin kannalta.

Comments are closed.

Related Posts

M2-rahavaranto EU:ssa
Yhteiskunta

Ylilyöntien aikakausi?

2020-luku on alkanut monessa mielessä ikävästi. Suomessa vuosikymmen alkoi vähälumisimmalla talvella yli vuosisataan, mikä nosti ilmastonmuutoskeskustelua hetkeksi pöydälle. Talven vähälumisuus jäi kuitenkin huomionaiheena nopeasti taka-alalle,

Sijoittaminen

Sijoittamisen teoria ja käytäntö

Nordnetin osakestrategi Jukka Oksaharju on vuosien ajan kirjoittanut korostetun paljon säännöllisestä osakkeiden ostamisesta, allokaatiosta, osinkojen merkityksestä, korkoa korolle –efektistä ja osinkoa kasvattavista firmoista, osinkoaristokraateista.

Oksaharjun kunniaksi

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com