Osake- ja asuntosijoittaminen kasvattavat suosiotaan

Finanssialan Keskusliiton (FK) tuoreen Pankkibarometrin mukaan pankinjohtajat arvioivat sekä yritysten että kotitalouksien luotonkysynnän olleen vuoden kolmannella neljänneksellä kasvussa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Luotonkysynnän arvioidaan myös jatkuvan vuoden 2016 loppuun vilkkaampana kuin vuotta aiemmin.

Kotitalouksien luotonkysynnän odotetaan edelleen kohdistuvan etenkin oman asunnon hankintaan sekä asunnon remontointiin. Kotitalouksien sijoitustoimintaa varten otettavien lainojen kysynnän arvioidaan olevan aiempaa vilkkaampaa. Lyhennysvapaiden käytön uskotaan olevan edelleen hienoisessa kasvussa.

Yritysten luotonkysyntä investointeihin vilkastumassa 

Barometrikyselyssä pankinjohtajat arvioivat yritysten luotonkysynnän vilkastuneen hieman vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä. Lisäksi yritysten luotonkysynnän odotetaan jatkuvan viime vuotta vahvempana vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä.

”Pankinjohtajien odotukset yritysten luotonkysynnästä ennakoivat yritysten aiempaa myönteisempää suhtautumista tulevaan”, arvioi analyytikko Valtteri Vuorio Finanssialan Keskusliitosta.

Pankinjohtajien arvioiden mukaan luottojen kysyntä investointeja varten jatkuu jonkin verran vilkkaampana kuin viime vuonna samaan aikaan.

Osake- ja asunto- sijoittaminen kasvattavat suosiotaan

Kotitalouksien sijoitushalukkuuden arvioidaan olevan yhä kasvussa. Odotukset osakkeiden ja osake rahastojen kysynnästä ovat nousseet selvästi edellisestä kyselystä. Myös asuntosijoittamisen odotetaan yhä kiinnostavan kotitalouksia. Sen sijaan vakuutussäästämisen ja pankkitalletusten suosio laskee.

Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain pankinjohtajien käsityksiä ja odotuksia luotonkysynnän ja eri sijoitusmuotojen kehityksestä. Barometrikysely III/2016 tehtiin syyskuussa.

Barometri III/2016 

Related Posts

Sijoittaminen

UNH ei vähästä horju

Suosittelen aina laajaa hajautusta, koska yksittäisiä yhtiöitä voivat kohdata mitä mielikuvituksellisimmat miinat – vaikkapa rikollisuus eri muodoissaan. Sairasvakuutusjätti United Healthin kimppuun kävi venäläinen hakkeriryhmä tavoitteenaan