Osakemyyntejä ja ostoja voidaan ajoittaa tunnistamalla niinsanottuja tukitasoja

Sijoittaminen

Osakkeen kurssi saattaa pidemmäksi aikaa jäädä tietyn, niinsantun tukitason, ala tai yläpuolelle. Ilmiö johtuu suursijoittajien toiminnasta. Pienet ketterät sijoittajat voivat hyödyntää näitä tasoja omassa sijoitustoiminnassaan.

Ilmiölle on yksinkertainen selitys. Esimerkiksi rahasto saattaa päättää vähentää jotain positiotaan, mutta ei halua romahduttaa kurssia yhtäkkisellä suurella erällä. Rahasto syöttää silloin markkinoille osakkeita sitä mukaa kun ostajia löytyy. Tämä vakauttaa kurssin tietyn tason alapuolelle. Syntyy yläpuolinen tukitaso (punaiset viivat oheisessa esimerkkikuvassa).  Osakkeen kurssi pääsee nousemaan vasta kun rahasto on saanut myytyä halumansa määrän.

Sama toimii myös toisin päin. Rahasto tai suurempi sijoittaja saattaa haluta ostaa tiettyä osaketta, mutta ei halua että kurssi lähtee raketoimaan. Rahastonhoitaja asettaa silloin tason, jolla hän on valmis ostamaan ja odottelee kunnes myyjiä on löytynyt niin paljon että rahastoon on saatu riittävä määrä kyseisen yrityksen osakkeita. Näin syntyy alapuolinen tukitaso (siniset viivat oheisessa esimerkkikuvassa).

Onko ilmiö todellinen? Piksu toimitus on päässyt hyvin näkemään suurien sijoittajien toimintaa ja juuri näin näitä tukitasoja syntyy. Jotkin tukitasot ovat päivän mittaisia, jotkin ovat viikon mittaisia ja jotkin ovat kuukausien mittaisia. Riippuu aivan siitä kuinka suurta on osakkeen vaihto ja kuinka suurta erää suuromistaja on uudelleen järjestelemässä.

Pieni ketterä sijoittaja voi hyödyntää tukitasoja. Jos kurssi heiluu jonkin yläpuolisen tukitason alapuolella ja kurssitaso vähitellen lähenee tuota yläpuolista tasoa, niin silloin on aika ostaa. Jossakin vaiheessa tuo isompi toimija on saanut positionsa sulamaan ja kurssi ampaisee ylöspäin. Jos kurssi vähitellen lähenee alapuolista tukitasoa, niin silloin on aika myydä.  Kurssi voi pudota merkittävästikin sitten kun se läpäisee tuon alapuolisen tukitason.

Tukitasojen tunnistaminen ja hyödyntäminen on osa niin sanottua teknistä analyysiä, jossa sijoituspäätöksiä tehdään menneen kurssikehityksen perusteelle. Tämä sijoittamisen tyyli johtaa yleensä lyhyihin tai korkeintaan keskipitkiin sijoituksiin. Tekninen analyysi ei anna informaatiota siitä mikä on kyseiselle yritykselle järkevä osakekurssin taso. Mutta se antaa hyvää vinkkiä siitä mihin suuntaan ollaan kenties menossa ja milloin on syytä odottaa isompia kurssimuutoksia.

 

 

Related Posts