Osakkeiden tunnuslukuja Piksussa

Piksu on jo pitkään julkaissut Sergion listan yhteydessä osakkeiden tunnuslukuja, jotka nyt on saatu paremmin näkyviin. Yläpalkin kohdassa “analyysit” aukeaa linkkejä, esim. “Oman pääoman tuotto” ja “Sergion tunnuslukuja 2“.

Oman pääoman tuotto -taulukon oikeassa sarakkeessa oman pääoman tuottoprosentti ROE on jaettu PB-luvulla, jossa puolestaan osakkeen kurssi on jaettu osakekohtaisella kirjanpitoarvolla (book value).

Tunnuslukuja 2:ssa on esitetty nettovelkaantumisaste eli gearing sekä toteutuneita että ennustettuja PE-lukuja. Samoin taulukossa on kevättalvella mielenkiintoiset osinkoennusteet. Tunnuslukujen käytöstä, ks. esim.

Pidemmälle ehtineille sijoittajille on vielä erikseen taulukko henkilöstöoptioista.

Taulukot on laatinut Seppo Sinisaari Sinisaari Consulting Oy:sta.

Related Posts