Sijoittajan ohjeet verovähennysten tekemiseksi

Yhteiskunta

Muistathan täydentää veroilmoitustasi mahdollisilla vähennyksillä: työhuonevähennys, tietokoneiden hankinta, tietokoneen näyttö, työpöytä, sijoituskirjallisuus, osallistuminen koulutukseen, sijoitusmessumatkat, vapaaehtoisen eläkevakuutuksen maksut, velan korot,……….   Voit säästää merkittäviä summia tekemällä vähennykset huolellisesti. Vähennykset on tehty sitä varten että niitä käytetään. Voit hyvällä omalla tunnolla tehdä niin paljon vähennyksiä kuin sinulle oikeudenmukaisesti kuuluu.

Verottajan hyväksymä työhuonevähennys riippuu siitä miten paljon tuloja olet sijoittamalla saanut ja miten paljon olet panostanut siihen aikaa

  • 920 €, jos olet ammattisijoittaja ja teet töitä päätoimisesti kotoa
  • 450 €, jos hankit sijoittamalla huomattavia sivutuloja, panostat siihen työaikaa ja teet sijoittamista kotoa
  • 230 €, jos hankit sijoittamalla satunnaisia sivutuloja ja teet sijoittamista kotoa

Tietokoneet, printterit, näytöt, oheislaitteet, työpöytä, ….

Jos saat sijoittamalla huomattavia sivutuloja ja olet selkeästi tarvinnut toimintaasi tietokoneita, printterin, oheislaitteita, työpöydän tai muita toimistotarvikkeita, voit saada joko 50% tai 100% kuluista vähennetyksi omaisuustuloistasi. Verottajan määrittämän vähennyksen määrä riippuu siitä onko näitä käytetty huomattavien vaiko pienempien lisätulojen hankkimiseen.

Sijoituskirjallisuus, sijoitusalan lehdet ja osallistuminen sijoituskoulutukseen ja matkat sijoitusmessuihin

Voit vähentää myös sijoitusalan tietotaidon hankkimiseen liittyviä kuluja. Pitää olla syyt miksi nämä kulut liittyvät nimenomaan sijoitustoiminnan harjoittamiseen ja edistämiseen. Myös matkat sijoitusmessuihin esimerkiksi Helsinkiin tai Tukholmaan tai muualle voivat olla vähennyskelpoisia jos sijoitustoiminnan laajuus perustelee näiden kulujen syntymisen.

Koulutukseen osallistumiseen liittyvät mahdolliset hotellimaksut voivat nekin olla vähennyskelpoisia.

Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen vähennykset

Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen ja pitkäaikaisen säästämisen eli PS-sopimuksen maksuja voi vähentää enintään 5 000 euroa vuodessa. Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen maksut saa vähentää pääomatuloista maksuvuonna. Verotettavaa tuloa syntyy vasta, kun vakuutukseen perustuvaa eläkettä aletaan maksaa.

Tulonhankkimisvelan korot

Korot vähennetään pääomatuloista, esimerkiksi vuokratuloista tai luovutusvoitosta. Velan lyhennyksiä ei voi vähentää verotuksessa – poikkeus on opintolainavähennys.

Mahdollinen tappio on vähennettävissä voitoista seuraavan 10v aikana

Jos pääomatuloista tehtäviä vähennyksiä on enemmän kuin pääomatuloja, syntyy alijäämä.  Jos ansiotulojen verot eivät riitä tämän alijäämän vähentämiseen, verotuksessa vahvistetaan pääomatulolajin tappio. Tappio vähennetään seuraavien 10 verovuoden aikana pääomatulosta sitä mukaa kuin pääomatuloa syntyy.

Lisää tietoa: verohalinto

 

Kuvan lähde: pixabay  / Mohamed Hassan

Related Posts

Asunnot ja metsä

Asuntokauppaa

Aluksi silmäilin uutista, jonka mukaan as.oy. karhuaa nyttemmin konkurssiin menneeltä rakennusfirmalta noin miljoonaa euroa. Uutisessa ei mainittu as.oy:n nimeä, mutta hallituksen pj:n nimellä löytyi as.oy.