Sijoitusyhtiö Lokki Oy lähtenyt lentoon

Moni sijoittaja epäröi osakemarkkinoilla niiden suuntaa. Näkyvissä on sekä osakemarkkinoiden nousua että laskua puoltavia seikkoja. Eräs nousua puoltava asia on uusien toimijoiden ilmaantuminen sijoitusmarkkinoille.

Piksu sivuilla on jo ollut esillä joukko uusia alan yrittäjiä: Fennian ja Henki-Fennian perustama sijoituspalveluyritys, Dividend House, Titanium yhtiö ja Navigo Brahe.

Sijoitusyhtiö Lokki on myös tänä vuonna toimintansa aloittanut sijoitusyritys. Sen tarjoamana sijoitusmuotona pääomalaina, joka on suunnattu kokeneille sijoittajille sekä tietojensa ja taitojensa perusteella ammattimaiseksi luokiteltaville sijoittajille.

Yhtiön sijoitustoiminta perustuu Timon Listan mukaiseen strategiaan ja sijoittajien yhtiöön tekemiin pääomalainoihin Timon Lista -strategiassa sijoituskohteiden valinnassa yhtiöistä tehtävät arviot perustuvat useisiin eri tekijöihin. Tarkastelussa arvioidaan mm. yhtiön taloudellista asemaa, liiketoiminnan kannattavuutta ja sen arvioitua kehitystä, osakkeen riskisyyttä ja kaupankäynnin likviditeettiä, oman ja sijoitetun pääoman tuottoa, yhtiön markkina-asemaa, velkaantumisastetta ja omistuspohjaa.

Yhtiön hallitukseen kuuluu joukko kokeneita sijoittajia: Tekniikan tohtori Timo Narumo vastaa salkunhoidosta. Timon ylläpitämä menestyksellinen sijoitussuositus Timon lista on ollut esillä Piksu Median sivuilla jo vuodesta 2007. Hallituksen puheenjohtaja on Kai Nyman, sijoitussivusto Piksu Median toimitusjohtaja.

Sijoitusyhtiö Lokki Oy:n nettisivuilla on lisää tietoja yhtiön ensimmäisestä sijoitus tuotteesta Timon Lista Suomi Osakkeet pääomalainasta. Samoin löytyy tietoa sekä sijoitusstrategiasta että itse yhtiöstä.

 

Moni sijoittaja epäröi osakemarkkinoilla niiden suuntaa. Näkyvissä on sekä osakemarkkinoiden nousua että laskua puoltavia seikkoja. Eräs nousua puoltava asia on uusien toimijoiden ilmaantuminen sijoitusmarkkinoille.
 
Piksu sivuilla on jo ollut esillä joukko uusia alan yrittäjiä: Fennian ja Henki-Fennian perustama sijoituspalveluyritys, Dividend House, Titanium yhtiö ja Navigo Brahe.
 
Sijoitusyhtiö Lokki on myös tänä vuonna toimintansa aloittanut sijoitusyritys. Sen tarjoamana sijoitusmuotona pääomalaina, joka on suunnattu kokeneille sijoittajille sekä tietojensa ja taitojensa perusteella ammattimaiseksi luokiteltaville sijoittajille.
 
Yhtiön sijoitustoiminta perustuu Timon Listan mukaiseen strategiaan ja sijoittajien yhtiöön tekemiin pääomalainoihin Timon Lista -strategiassa sijoituskohteiden valinnassa yhtiöistä tehtävät arviot perustuvat useisiin eri tekijöihin. Tarkastelussa arvioidaan mm. yhtiön taloudellista asemaa, liiketoiminnan kannattavuutta ja sen arvioitua kehitystä, osakkeen riskisyyttä ja kaupankäynnin likviditeettiä, oman ja sijoitetun pääoman tuottoa, yhtiön markkina-asemaa, velkaantumisastetta ja omistuspohjaa.
 
Yhtiön hallitukseen kuuluu joukko kokeneita sijoittajia: Tekniikan tohtori Timo Narumo vastaa salkunhoidosta. Timon ylläpitämä menestyksellinen sijoitussuositus Timon lista on ollut esillä Piksu Median sivuilla jo vuodesta 2007. Hallituksen puheenjohtaja on Kai Nyman, sijoitussivusto Piksu Median toimitusjohtaja.
 
Sijoitusyhtiö Lokki Oy:n nettisivuilla on lisää tietoja yhtiön ensimmäisestä sijoitus tuotteesta Timon Lista Suomi Osakkeet pääomalainasta. Samoin löytyy tietoa sekä sijoitusstrategiasta että itse yhtiöstä.
 
 
Linkit:
Piksu sivuilla on jo ollut esillä
http://www.sijoituslokki.fi/index.html 
 
Sijoitusyhtiö Lokki
http://www.sijoituslokki.fi/yritys.html 
 
Timon Listan
http://www.piksu.net/blogit/timo 
 
 
http://www.sijoituslokki.fi/strategia.html
Sijoitusyhtiö Lokki Oy lähtenyt lentoon
Moni sijoittaja epäröi osakemarkkinoilla niiden suuntaa. Näkyvissä on sekä osakemarkkinoiden nousua että laskua puoltavia seikkoja. Eräs nousua puoltava asia on uusien toimijoiden ilmaantuminen sijoitusmarkkinoille.
Piksu sivuilla on jo ollut esillä joukko uusia alan yrittäjiä: Fennian ja Henki-Fennian perustama sijoituspalveluyritys, Dividend House, Titanium yhtiö ja Navigo Brahe.
Sijoitusyhtiö Lokki on myös tänä vuonna toimintansa aloittanut sijoitusyritys. Sen tarjoamana sijoitusmuotona pääomalaina, joka on suunnattu kokeneille sijoittajille sekä tietojensa ja taitojensa perusteella ammattimaiseksi luokiteltaville sijoittajille.
Yhtiön sijoitustoiminta perustuu Timon Listan mukaiseen strategiaan ja sijoittajien yhtiöön tekemiin pääomalainoihin Timon Lista -strategiassa sijoituskohteiden valinnassa yhtiöistä tehtävät arviot perustuvat useisiin eri tekijöihin. Tarkastelussa arvioidaan mm. yhtiön taloudellista asemaa, liiketoiminnan kannattavuutta ja sen arvioitua kehitystä, osakkeen riskisyyttä ja kaupankäynnin likviditeettiä, oman ja sijoitetun pääoman tuottoa, yhtiön markkina-asemaa, velkaantumisastetta ja omistuspohjaa.
Yhtiön hallitukseen kuuluu joukko kokeneita sijoittajia: Tekniikan tohtori Timo Narumo vastaa salkunhoidosta. Timon ylläpitämä menestyksellinen sijoitussuositus Timon lista on ollut esillä Piksu Median sivuilla jo vuodesta 2007. Hallituksen puheenjohtaja on Kai Nyman, sijoitussivusto Piksu Median toimitusjohtaja.
Sijoitusyhtiö Lokki Oy:n nettisivuilla on lisää tietoja yhtiön ensimmäisestä sijoitus tuotteesta Timon Lista Suomi Osakkeet pääomalainasta. Samoin löytyy tietoa sekä sijoitusstrategiasta että itse yhtiöstä.

Linkit:
Piksu sivuilla on jo ollut esillä
http://www.sijoituslokki.fi/index.html
Sijoitusyhtiö Lokki
http://www.sijoituslokki.fi/yritys.html
Timon Listan
http://www.piksu.net/blogit/timo

http://www.sijoituslokki.fi/strategia.html
 
Sijoitusyhtiö Lokki Oy lähtenyt lentoon
 
Moni sijoittaja epäröi osakemarkkinoilla niiden suuntaa. Näkyvissä on sekä osakemarkkinoiden nousua että laskua puoltavia seikkoja. Eräs nousua puoltava asia on uusien toimijoiden ilmaantuminen sijoitusmarkkinoille.
 
Piksu sivuilla on jo ollut esillä joukko uusia alan yrittäjiä: Fennian ja Henki-Fennian perustama sijoituspalveluyritys, Dividend House, Titanium yhtiö ja Navigo Brahe.
 
Sijoitusyhtiö Lokki on myös tänä vuonna toimintansa aloittanut sijoitusyritys. Sen tarjoamana sijoitusmuotona pääomalaina, joka on suunnattu kokeneille sijoittajille sekä tietojensa ja taitojensa perusteella ammattimaiseksi luokiteltaville sijoittajille.
 
Yhtiön sijoitustoiminta perustuu Timon Listan mukaiseen strategiaan ja sijoittajien yhtiöön tekemiin pääomalainoihin Timon Lista -strategiassa sijoituskohteiden valinnassa yhtiöistä tehtävät arviot perustuvat useisiin eri tekijöihin. Tarkastelussa arvioidaan mm. yhtiön taloudellista asemaa, liiketoiminnan kannattavuutta ja sen arvioitua kehitystä, osakkeen riskisyyttä ja kaupankäynnin likviditeettiä, oman ja sijoitetun pääoman tuottoa, yhtiön markkina-asemaa, velkaantumisastetta ja omistuspohjaa.
 
Yhtiön hallitukseen kuuluu joukko kokeneita sijoittajia: Tekniikan tohtori Timo Narumo vastaa salkunhoidosta. Timon ylläpitämä menestyksellinen sijoitussuositus Timon lista on ollut esillä Piksu Median sivuilla jo vuodesta 2007. Hallituksen puheenjohtaja on Kai Nyman, sijoitussivusto Piksu Median toimitusjohtaja.
 
Sijoitusyhtiö Lokki Oy:n nettisivuilla on lisää tietoja yhtiön ensimmäisestä sijoitus tuotteesta Timon Lista Suomi Osakkeet pääomalainasta. Samoin löytyy tietoa sekä sijoitusstrategiasta että itse yhtiöstä.
 
 
Linkit:
Piksu sivuilla on jo ollut esillä
http://www.sijoituslokki.fi/index.html 
 
Sijoitusyhtiö Lokki
http://www.sijoituslokki.fi/yritys.html 
 
Timon Listan
http://www.piksu.net/blogit/timo 
 
 
http://www.sijoituslokki.fi/strategia.html 

7 thoughts on “Sijoitusyhtiö Lokki Oy lähtenyt lentoon

 1. paperiraha vs. oikea raha

  Mikä on erotus kun vertaa alkuperäistä Timon listan tuottoa (jos sitä vielä siis pyöritettäisiin) nyt saatuun tuottoon Lokin sijoitustoiminnassa? Toisin sanoen kuinka paljon kaupankäyntikustannukset ja likviditeettiin liittyvät tekijät syövät tuottoa vuositasolla?

  1. Timon listan ja Sijoitusyhtiö Lokki Oy:n tuoton

    

   Suurin ero Piksu sivujen Timon listan tuoton ja Sijoitusyhtiö Lokki Oy:n tuoton välillä tulee sijoitusasteesta. Timon listalla sijoitusaste on koko ajan 100 % kun taas Timon lista – Suomi pääomalainan sijoitusstrategiassa sijoitusaste muuttuu osakkeiden näkymien mukaan. Muuttuvalla sijoitusasteella on tarkoitus päästä eroon mm. eroon Timon listalla olleesta vuoden 2008 tappiosta.
   Vaikka tuotto tällä tavoin pienenee, sijoituksen tuoton vaihtelu saadaan pienemmäksi. Tästä pienentyneestä riskistä ei ole vielä esittää lukuarvoa, mutta minusta se näkyy jo kurssikäyristä kun vertaan niitä keskenään.
   Sijoitusyhtiö Lokki Oy:n asiakaskuntaa informoidaan tarkemmin sijoitusstrategian tuotosta, riskistä, ja kustannuksista.

   Suurin ero Piksu sivujen Timon listan tuoton ja Sijoitusyhtiö Lokki Oy:n tuoton välillä tulee sijoitusasteesta. Timon listalla sijoitusaste on koko ajan 100 % kun taas Timon lista – Suomi pääomalainan sijoitusstrategiassa sijoitusaste muuttuu osakkeiden näkymien mukaan. Muuttuvalla sijoitusasteella on tarkoitus päästä eroon mm. eroon Timon listalla olleesta vuoden 2008 tappiosta.

   Vaikka tuotto tällä tavoin pienenee, sijoituksen tuoton vaihtelu saadaan pienemmäksi. Tästä pienentyneestä riskistä ei ole vielä esittää lukuarvoa, mutta minusta se näkyy jo kurssikäyristä kun vertaan niitä keskenään.

   Sijoitusyhtiö Lokki Oy:n asiakaskuntaa informoidaan tarkemmin sijoitusstrategian tuotosta, riskistä, ja kustannuksista.

   Pekka

   1. Terveisiä Mars-planeetalta

    Kyllä sen pystyy laskemaan, esim. normalisoimalla sijotusasteen, mutta luulenpa, että minä vain asun eri planeetalladevildevil

   2. Terveisiä Venukselta Mars-planeetalle

     

    Ja terveisiä erityisesti Finanssivalvonnalta. Miksi FIVA terveiset, paristakin syystä.
     
    Ensinnäkin Sijoitusyhtiö Lokki Oy:n pääomalaina on suunnattu kokeneille sijoittajille. FIVA säädökset kieltävät sen markkinoinnin ns. kadunmiehelle, heidät täytyy jättää Nordean ja heidän sijoitustuotteiden kuten legendaarisen Mermaid-joukkolainojen asiakkaiksi.
     
    Sinänsä huomautuksesi  riskilaskennasta on oikea ja salkunhoitajamme on tehnyt töitä asian parissa.  Mutta tuloksista on ehkä selvitä kertoa vain tuolle FIVA:n rajoituksen mukaiselle rajatulle asiakaskunnalle.
     
    Tosin Sijoitusyhtiö Lokki on lähtenyt toiminnassaan alusta alkaen siitä, että noudatamme soveltuvin osin sijoitusyhtiölakia. Tätä syytä yhtiöllä on mm. toimintatapoja koskeva käsikirja, asiakkaiden luokittelu, sisäpiirisäädökset ja sijoitustuotteesta esite, joka on mahdollisimman yhdenmukainen sijoitusrahastojen esitteiden kanssa. 
     
    Tuossa yhteydessä on tullut luettua lakia sijoitusrahastoista ja rahastoyhtiöistä. Jotenkin niistä on jäänyt sellainen vaikutelma, että tuon lainsäädännön tarkoitus on estää uusien toimijoiden tulo alle eikä niinkään sijoittajien suojaaminen. Eräs kuvaava esimerkki: Selvittelin FIVA:n vaatimaan vastuuvakuutuksen saamista suomalaista vakuutusyhtiöistä. Vastauksia tarjouspyyntööni tuli nihkeästi. Syykin ilmeni kun eräs konserni, jolla on oma sijoitusrahastoyhtiö, ilmoitti suoraan: Emme myönnä kyseistä vakuutuksia (joka siis on FIVA vaatimus alalle pääsyn). Eräs vakuutusmeklari sittemmin vahvisti, että tällaista vakuutusta ei suomalaisyhtiöiltä saa.
   3. Mitä oikeasti kirjoitin?

    "Sinänsä huomautuksesi  riskilaskennasta on oikea ja salkunhoitajamme on tehnyt töitä asian parissa.  Mutta tuloksista on ehkä selvitä kertoa vain tuolle FIVA:n rajoituksen mukaiselle rajatulle asiakaskunnalle."

    Missä kohtaa kirjoitin riskilaskennasta?

    Miten FIVAn terveiset minulle kuuluvat?

    Jos riskilukuja yms. ei saa näin julkisesti kertoa, mitä järkeä sijoitustoiminnasta on kirjoittaa sitten blogiin (=virallisesti ei mainontaa?).

    Minähän kysyin yhtä lukua ja tässä keskustelu johtaa joihinkin lakipykäliin.

    Viittaus Nordean lainoihin on myös tässä yhteydessä täysin epäoleellinen/epäjohdonmukainen.

   4. Sijoitusyhtiö Lokki Oy:stä edelleen

    Minä olen kirjoittanut pääosin Sijoitusyhtiö Lokki Oy:stä ja samassa yhteydessä selvittänyt että meillä on rajoituksia itse sijoitustuotteesta puhuttaessa. No, huomasin kyllä tuon huomion (=virallisesti ei mainontaa?).

     Alkuperäinen kysymys koski kaupankäyntikustannuksen ja likviditeettiin vaikutusta (alkuperäisen) Timon listan ja Lokin sijoitustoiminnan väillä vuositasolla. Mainitsemasi sijoitusasteen normalisoinnin lisäksi pitäisi huomioida kulloinkin sijoitettu pääoma, koska kiinnostuksen kohteena on mikä osuus kaupankäyntikustannuksilla on eikä kustannusten absoluuttinen arvo. Tämä taas edellyttäisi laskemien tekemistä erikseen jokaiselta jaksolta, jolloin sijoitettua pääomaa on tullut lisää. Salkunhoitaja ei tätä tee automaattisesti ja siksi olen ajatellut odottaa vuodenvaihteeseen, jolloin saamme koko ensimmäistä toimintavuota koskevat lukuarvot.

    Missä laajuudessa sitten puhumme ja voimme puhua sijoitustuotteemme tuotosta, ominaisuuksista ja kuluista nähdään aikanaan.

    Mutta jatka alussa mainitsemallani linjalla esitellä yhtiötä sijoitustuotteen sijaan: Tarkoituksemme on, että myös pääomalainaan sijoittaneet voivat valita keskuudestaan edustaja joka pääsee tutustumaan yhtiön toimintaa ja taloudelliseen tilanteeseen. Tervetuloa sijoittajaksi ja (mahdollisena) sijoittajien edustajana tutustumaan lähemmin yhtiön tilaan.

   5. aha

     

    Ensiksi siis isket merkintääsi yhtiön logon ja yllä olevassa vastauksessa toivotat tervetulleeksi sijoittajana, mutta jotain tuotteeseen liittyvää lukua ei saa kertoa. Ehkäpä tämä keskustelu on parempi lopettaa tähän…

Comments are closed.

Related Posts

Kevyttä

Euroopan tukiunioni

Suomessa v. 1994 järjestettiin kansanäänestys EU:hun liittymisestä ja ”kampanjoin” aika tavalla liittymisen puolesta. Kaikenlaisia mielipiteitä minullakin on ollut 🙂

EU on ehkä aina ollut tai ainakin