Suomen pankin ennuste on ollut yksi luotettavimmista

Talous

Suomen Pankin talousennusteen mukaan taloutemme ja erityisesti investoinnit kompuroivat vielä tämän vuoden, mutta ensi vuonna jo hieman helpottaa. Suomen Pankki on viime vuosina ollut eräs luotettavimmista taloutemme ymmärtäjistä.

Vielä vuonna 2024 BKT supistuu 0,5 %. Vuonna 2025 taantuma on ohi ja talouskasvu vahvistuu 1,2 prosenttiin. Vuonna 2026 BKT kasvaa 1,7 prosenttia. ”Suomen talous virkoaa taantumasta pienin askelin. Talouskasvu jää silti tulevina vuosina vaimeaksi”, toteaa Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala.

Yksityinen kulutus elpyy vähitellen, koska kotitalouksien ostovoima vahvistuu. ”Suhdannenäkymät kohenevat, ja taloudellinen epävarmuus hälvenee vähitellen. Samalla rahoitusmarkkinoilla odotetaan korkotason laskevan. Nämä tekijät tukevat yksityisen kulutuksen toipumista”, kertoo Vanhala

Suomen keskeisten vientimarkkinoiden vaatimaton kasvu painaa toistaiseksi Suomen viennin näkymiä. Maailmankaupassa näkyy kuitenkin merkkejä varovaisesta toipumisesta, mikä vahvistaa vähitellen myös Suomen vientikysynnän kasvua.

Pitkään jatkunut heikko suhdannetilanne näkyy työmarkkinoilla. Vuonna 2024 työllisyys heikkenee ja työttömyys lisääntyy suhdanneluontoisesti. Työllisyys alkaa jälleen kohentua ja työttömyys vähentyä vuonna 2025, kun taantuma hellittää.

Julkinen talous pysyy lähivuosina selvästi alijäämäisenä. Julkinen velkasuhde kasvaa edelleen, vaikka hallitus on päättänyt mittavista sopeutustoimista. Vielä tämän vuoden jatkuva heikko suhdanne ja yhä kasvavat julkisen velan korkomenot vaikeuttavat julkisen talouden tasapainottamista. Tilanne olisi huonompi ilman sopeutustoimia.

Riskit ovat tasapainossa (???)

Suomen Pankki kertoo, että ennusteen riskit ovat yhtä suuret odotettua heikomman tai paremman talouskasvun suuntaan ja että myös ennusteen inflaatioriskit ovat tasapainossa. Suomen talouden sisäiset riskitekijät on analysoitu kattavasti ja huolella.

Ulkoisiin, maailmanpolittisiin ja maailmantaloudellisiin tekijöihin liittyville riskeille on uhrattu kolme lausetta. Tähän lienee hyvä syy. Maailmanpolitiikkaan ja maailmantalouteen liittyy arvaamattomia tekijöitä, joita on vaikea käsitellä. Mitä tahansa noista asioista sanookin, yleensä tekee virheen. Suomen Pankin katto-organisaatio, Euroopan keskuspankki, onkin antanut selvän viestin siitä että edetään kuukaudesta toiseen seuraten tilastoja ja tapahtumia, ja reagoidan kun jotain tapahtuu.  Ei anneta kuvaa että ymmärretään tulevaisuutta kovin hyvin, kun ei kuitenkaan ymmärretä.

Sijoittajan on hyvä tehdä samoin kuin Euroopan keskuspankki. Tilannetta pitää seurata kuukausittain eikä kannata luottaa liikaa omiin näkemyksiin. Tulevaisuus on arvaamaton keskuspankille ja sitä suuremmalla syyllä myös tavalliselle sijoittajalle.

Lisää tietoa: Suomen Pankin talousennuste

 

Vastaa

Related Posts

Sijoittaminen

UNH ei vähästä horju

Suosittelen aina laajaa hajautusta, koska yksittäisiä yhtiöitä voivat kohdata mitä mielikuvituksellisimmat miinat – vaikkapa rikollisuus eri muodoissaan. Sairasvakuutusjätti United Healthin kimppuun kävi venäläinen hakkeriryhmä tavoitteenaan