Suuruuden ekonomia

Koolla on väliä. Se voi olla siunaus tai tuhon siemen. Suuruutta voi kuvata absoluuttisin ja suhteellisin termein. Absoluuttinen suuruus tarkoittaa mahdollisimman suurta kokoa. Suhteellinen suuruus tarkoittaa, että yritys, maa, tai jokin muu organisaatio on toista suhteessa suurempi. Pienempikin yritys voi olla suuri suhteessa kilpailijoihinsa. Yrityksille on parempi olla suurimpien joukossa siinä mitä tekee kuin olla suuri ja olla pienempien joukossa. Nokian Renkaat ovat erikoistuneet talvirenkaisiin, joissa se on suurimpien joukossa. Kesärenkaissa se on pieni toimija. Se on absoluuttiselta kooltaan pieni, mutta suhteelliselta kooltaan iso.

Kun yrityksen kustannukset pienenevät yrityksen lisätessä tuottamiaan palveluita tai tekemiään tuotteita, vaikuttaa tarjontapuolen suuruuden ekonomia. Tämä tuottaa yritykselle suuren ostovoiman mikä pienentää yksikkökustannuksia. Suurilla yrityksillä ostajat voivat erikoistua tuotteisiin tai palveluihin. Lisäksi suurempi koko tarjoaa geometrisiä etuja. Markkinataloudessa toimialoilla on taipumuksia siirtyä kohti markkinatoimijoiden pientä määrää. Ennen pitkää harvat jakavat lähes kaiken liikevaihdon muutamien pienempien yritysten pyristellessä omissa erikoistumisaloissa. Sijoittajan kannattaa keskittyä markkinaykkösiin tai kakkosiin. Ne jakavat suurimman osan markkinoista ja ovat todennäköisesti kannattavimmat yritykset alalla. Myös pienten erikoistumisalojen ykköset omaavat suhteellisen suuruuden ekonomian.

Kun tuote tai palvelu tulee arvokkaammaksi asiakkaille, kun useampi henkilö käyttää sitä, hyötyy yritys kysyntäpuolen suuruuden ekonomiasta. Muun muassa Facebookilla on tämä etu. Sama pätee myös luottokorttiyhtiöihin, jotka saavat sitä enemmän liikevaihtoa mitä useampi yritys hyväksyy niiden kortit. Jotkin yritykset hyötyvät sekä tarjonta- että kysyntäpuolen suuruuden ekonomiasta, kuten Amazon. Kun sen liiketoiminta kasvoi, tippuivat sen myymien tuotteiden hinnat mikä lisäsi asiakkaiden määrää. Tämä kasvatti liikevaihtoa mikä houkutteli lisää myyjiä mikä tiputti hintoja lisää kasvattaen asiakasmääriä. Tämä takaisinkytkentäsilmukka toimi kaikkien hyödyksi.

Suurempi koko saa yksikkökustannukset kilpailijoita pienemmiksi, koska monet kustannukset riippuvat koosta. Osa suuruuden kustannushyödyistä syntyy geometriasta. Esimerkiksi Coca Colan valmistamisen voi suorittaa isommissa tankeissa kuin pienempien kolavalmistajien juomien. Suurempi koko parantaa mahdollisuuksia markkinoida tuotteita tai palveluita. Suuruuden ekonomia tuottaa enemmän tietoa jota on nykypäivänä helppo hyödyntää uusien asiakkaiden hankkimiseen. Samaa etua ei pienemmillä yrityksillä ole. Tuotteiden ja palveluiden saatavuutta on myös helpompi parantaa suuremman koon myötä. Suurempi koko tuottaa myös enemmän ryhmäpainetta. Se kasvattaa myyntiä. Ryhmäpaine lisää asiakkaiden haluja ostaa ja maksaa enemmän.

Suhteellisella koolla on helpompi tehdä rahaa. Kilpailijoita vähemmän sisältävät toimialat ovat muita parempia rahantekoon mikäli on kahden suurimman joukossa. Monopolien ja oligopolien avulla on helpompi tehdä rahaa. Ainutlaatuiset tuotteet voivat saada aikaan monopolin. Myös yhden maantieteellisen alueen hallinta tekee tehokkaasti rahaa. Berkshire teki rahaa paikallisilla sanomalehdillä tämän vuoksi aiemmin. Pienempänä tekijänä ei kannata kilpailla isompiaan vastaan vaan erikoistua alalle tai alueelle, jotka eivät isompia tekijöitä kiinnosta. Myös sijoittaja voi keskittyä pienyrityksiin, jotka loistavat suhteellisella koollaan.

Suuri koko tuottaa monenlaisia haittoja. Se lisää byrokratiaa. Hallinnon pyörittämiseen tarvittava aika kasvaa ja vastuuta aletaan siirtelemään. Hallintokerroksia muodostuu liikaa, päätöksenteko ja reagointi ongelmiin hidastuvat. Eri liiketoimintojen välille voi tulla kiistaa yrityksen parhaista resursseista. Koko voi tuottaa myös perverssejä kannustimia vastuunsiirtoon. Se tuottaa helpompia mahdollisuuksia karata ydinliiketoiminnoista. Hyppäykset aloille, jotka eivät ole yrityksen vahvuuksia voivat tehdä tuhoa. Ylin johto voi myös kasvattaa yrityksen absoluuttista kokoa perustellakseen suuremmat palkkionsa ja vedota suuruuden ekonomiaan ilman omistajien saamia hyötyjä.

Suuruuden ekonomian rooli korostuu nykymaailmassa. Globalisaatio ja digitalisaatio vahvistavat sen vaikutuksia. Ideat leviävät nopeammin ja tieto niistä saavuttaa kaukaisimmankin mahdollisen asiakkaan. Suosituimpien tuotteiden ja palveluiden tunnettavuus leviää salamannopeasti. Suuret toimijat saavuttavat merkittävän markkina-aseman nopeammin ja sen hyödyt vahvistavat itse itseään. Parhaimmat suuruuden ekonomiaa hyödyntämään pystyvät yritykset kasvattavat itseään nopeasti ja miljardien liikevaihtoon päästään nopeammin.

Kaikki tämä korostuu digitalisaation myötä, koska skaalautuvuus paranee. Digitaalisia tuotteita ja palveluita on helpompi parantaa ja myydä byrokratian vähenemisen myötä. Digitaalisten tuotteiden ja palveluiden huono puoli on, että niiden kehittäminen alusta myytäväksi on kallista. Tulevaisuuden suuret digitaaliset haasteet ovat pienemmille yrityksille liian kalliita ja haastavia projekteja. Suuruuden ekonomia mahdollistaa niihin tarttumisen paremmin eikä suurten yritysten tarvitse kilpailla yhtä paljon. Ongelmana tulee se, että epäonnistuessaan nämä projektit syövät suuria pääomia.

Liikevaihto kasvaa vähemmällä ihmismäärällä mikä parantaa myös voittomarginaaleja. Suuruuden ekonomia korostuu, koska monilla digitaalisten tuotteiden ja palveluiden toimialoilla voittaja vie selkeästi suurimman osan toimialan liikevaihdosta ja voitoista. Tähän asemaan päässeet yritykset voivat ostaa pahimmat uudet ja pienemmät kilpailijansa maksamalla niin paljon ettei omistajien yksinkertaisesti kannata jättää myymättä yritystään. Esimerkkinä voidaan mainita Facebookin maksama 22 miljardia WhatsAppista, kun sen liikevaihto oli vain 10 miljoonaa. ’

Suuruuden ekonomian merkitys on nähdäkseni kasvamassa, mutta voin olla väärässä. Tulevaisuus näyttäköön miten tulee käymään. Joskus menneisyydessä suurimpia yrityksiä on pilkottu pienemmiksi palasiksi, kuten Standard Oil aikoinaan. En yllättyisi mikäli tulevaisuudessa kävisi samoin. Joskus tämä on sijoittajien ja asiakkaiden etu, mutta asioita pitää ajatella tapauskohtaisesti.

Hyvää juhannusta!

 

-Tommi T

Related Posts

Sijoittaminen

UNH ei vähästä horju

Suosittelen aina laajaa hajautusta, koska yksittäisiä yhtiöitä voivat kohdata mitä mielikuvituksellisimmat miinat – vaikkapa rikollisuus eri muodoissaan. Sairasvakuutusjätti United Healthin kimppuun kävi venäläinen hakkeriryhmä tavoitteenaan