Sijoittaminen

Pankkien arvonmääritys

Yleisesti arvonmääritys tehdään tulevaisuuden diskontattujen vapaiden rahavirtojen (Free Cashflow, FCF) avulla. Pankkien kohdalla tämä on pulmallista, ja silloin yleensä käytetään osinkoperustaista arvonmääritysmallia. Tässä kirjoituksessa esitellään potentiaalisiin osinkoihin perustuva malli, joka

Sijoittaminen

Tavoitehinta: Kemira

Kirjoituksessa määritellään tavoitehinta Kemiralle. Edellisellä viikolla tavoitehinta asetettiin Lassila-Tikanojalle , jolloin myös määriteltiin termit Arvonmääritys ja Tavoitehinta. Tässä ne vielä uudelleen. TERMIT Arvonmäärityksen taustalla on yrityksen tulevien rahavirtojen diskontattu nykyarvo.