Tekes onnistunut rahoituksensa suuntaamisessa – osakesäästäjät ja talouselämä hyötyneet

Tekes edistää tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa  tarjoamalla rahoitusta, asiantuntijapalveluita ja verkostoitumisen mahdollisuuksia. Tekes:n asiakkaina ovat yritykset, tutkimuslaitokset, julkinen sektori sekä kolmas sektori.

Tekes on merkittävä vaikuttaja yhteiskunnassa ja sen osuus valtion budjetista on 1% luokkaa.  Tekes rahoitusta voi saada yritysten haasteellisiin ja uutuusarvoa sisältäviin kehittämisprojekteihin, julkiseen tutkimukseen sekä julkisen ja kolmannen sektorin toimijoiden palveluiden kehittämiseen.

Tekes rahoituksen kohdistuminen (Lähde: tekes.)

Suomalaisen yhteiskunnan uudet työpaikat ja innovaatiot ovat viimeisen kymmenen vuoden aikana syntyneet lähinnä PK- sektorille ja Tekes on omalla toiminnallaan hyvin osannut ennakoida ja tukea muutosta kuten oheisesta kuvasta voimme havaita. Rahoituksesta 95% suuntautuu tälle kasvusektorille. Myös suomalaiset osakkeenomistajat ovat hyötyneet. Suurien yritysten omistus on osittain ulkomaalaisten hallussa ja niinpä pienempiin yrityksiin keskittyvät suomalaiset osakesäästäjät ovat voineet hyötyä trendistä.   

Related Posts

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com