Tekes onnistunut rahoituksensa suuntaamisessa – osakesäästäjät ja talouselämä hyötyneet

Tekes edistää tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa  tarjoamalla rahoitusta, asiantuntijapalveluita ja verkostoitumisen mahdollisuuksia. Tekes:n asiakkaina ovat yritykset, tutkimuslaitokset, julkinen sektori sekä kolmas sektori.

Tekes on merkittävä vaikuttaja yhteiskunnassa ja sen osuus valtion budjetista on 1% luokkaa.  Tekes rahoitusta voi saada yritysten haasteellisiin ja uutuusarvoa sisältäviin kehittämisprojekteihin, julkiseen tutkimukseen sekä julkisen ja kolmannen sektorin toimijoiden palveluiden kehittämiseen.

Tekes rahoituksen kohdistuminen (Lähde: tekes.)

Suomalaisen yhteiskunnan uudet työpaikat ja innovaatiot ovat viimeisen kymmenen vuoden aikana syntyneet lähinnä PK- sektorille ja Tekes on omalla toiminnallaan hyvin osannut ennakoida ja tukea muutosta kuten oheisesta kuvasta voimme havaita. Rahoituksesta 95% suuntautuu tälle kasvusektorille. Myös suomalaiset osakkeenomistajat ovat hyötyneet. Suurien yritysten omistus on osittain ulkomaalaisten hallussa ja niinpä pienempiin yrityksiin keskittyvät suomalaiset osakesäästäjät ovat voineet hyötyä trendistä.   

Related Posts