Teknologiateollisuudessa hätä; toimiala aloittaa keskustelut vaikutuksista syksyn palkkaneuvotteluihin

     Teknologiateollisuuden toimialalla tehdään 80 % koko elinkeinoelämämme tutkimus- ja kehitysinvestoinneista. Ala vastaa 60 % Suomen koko viennistä, ja liikevaihdosta yli 70 % kertyy globaaleilta markkinoilta. 

Teknologiateollisuus aloittaa sopimuskumppaneidensa kanssa keskustelut heikentyneen taloustilanteen vaikutuksista yrityksissä syksyllä käytäviin palkantarkistusneuvotteluihin. Neuvotteluissa on otettava huomioon voimakkaasti muuttunut taloustilanne ja mitoittaa palkantarkistukset yritysten taloustilanteen mukaisesti.

Teknologiateollisuuden mielestä taloudellinen tilanne ja näkymät ovat oleellisesti huonompia kuin syksyllä 2011 työehtosopimusta tehtäessä. Tästä syystä Teknologiateollisuuden hallitus päätti keskustelujen aloittamisesta Teknologiateollisuuden sopimuskumppaneiden kanssa. Yrityskohtaiset eroavuudet ja talousnäkymät on otettava vakavasti huomioon, kun toimialan avointa palkkaratkaisumallia toteutetaan yrityksissä. 

   ”Heikentyneet talousnäkymät ja yritysten tilanteiden eroavuus korostavat yrityskohtaisten palkkaratkaisujen merkitystä syksyn palkantarkistuksia toteutettaessa. Sopimus antaa mahdollisuuden sopia avoimesti palkankorotuksen mitoituksesta ja toteuttamistavasta yrityksissä. Liittojen tulee keskustella heikentyneiden talousnäkymien vaikutuksesta palkantarkistuksiin ja tukea yrityskohtaisten palkkaratkaisujen syntymistä", korostaa Teknologiateollisuus ry:n varatoimitusjohtaja Risto Alanko. Hänen mukaansa heikentynyt taloustilanne koskee teknologiateollisuuden lisäksi kaikkia muitakin talouden sektoreita ja vastaavat keskustelut tulisi käynnistää laajemminkin työmarkkinoilla.   

Raamisopimuksen tekohetkellä Suomen bruttokansantuote oli 2 – 3 prosentin vuosikasvussa ja Suomen keskeisimmän vientialueen EU-maiden talous 1,5 – 2 prosentin vuosikasvussa. Tämän jälkeen Suomen talouskasvu on pysähtynyt, Euroopan taloustilanne on dramaattisesti heikentynyt ja maailmantalouden kasvun arvioidaan lopahtaneen. Talouden nollakasvu ja jäykät sopimukset johtavat väistämättä työpaikkojen vähenemiseen Suomessa. 

”Kansainvälinen valuuttarahasto IMF ennakoi syksyllä 2011 euroalueen talouskasvuksi 1,1 prosenttia vuodelle 2012. Tämänhetkisessä ennusteessa euroalueen talouden arvioidaan supistuvan,” toteaa Alanko.   

Keskusjärjestöjen tehtävänä on arvioida poikkeaako taloudellinen kehitys erittäin merkittävästi raamisopimuksen tekohetkellä arvioidusta. Teknologiateollisuuden sopimuksissa on kirjaus, jonka mukaan taloudellisen kehityksen poiketessa erittäin merkittävästi sopimuksen tekohetkellä arvioidusta, tulee poikkeaman vaikutuksista sopimuskorotuksiin neuvotella ja sopia. Jos neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, voivat osapuolet irtisanoa sopimukset elokuun 2012 loppuun mennessä päättymään 31.10.2012.

Related Posts