Toimialasijoittaminen tuottaa hyviä voittoja, jos osaa ennustaa kansantalouden suuria linjoja

Sijoittaminen

Helsingin pörssin tuottoindeksit (kuvassa osingot huomioivat tuottoindeksit) kertovat vaikeista ajoista. Pankkisekstori on muun pörssin apeudesta huolimatta pärjännyt hyvin ja tarjonnut viimeisen kolmen vuoden aikana yli 50% tuoton.

Pankkisektorin hyvälle kehitykselle on useita selityksiä. Pankkisektori koki kovia sub-prime- (vuonna 2009)  ja finanssi- (vuonna 2011) kriisien aikana ja monissa maissa jouduttiin pelastamaan horjuvia pankkeja ja sijoittajat menettivät rahojaan. Pankkiosakkeita alettiin vältellä ja niiden hinnat vaipuivat alas. Pankkien vakavaraisuus on nyt palautunut ja pankkiosakkeiden arvot sen mukana. Toinen pankkisektorin arvoa nostava seikka on ollut se, että pankkivalvontaviranomaiset ovat vaatineet pankkeja nostamaan marginaalejaan ja varautumaan korkean korkotason mukana tulevaan mahdolliseen konkurssiaaltoon. Konkurssiaaltoa ei ole vielä tullut, mutta varautuminen on tarkoittanut pankeille hyvää katetta ja voittoja.

Kiinteistösijoittaminen ja kiintestöpalvelut on pärjännyt näistä tämän kuvan toimialoista heikoimmin. Syykin on selvä. Korkeat korot ovat painaneet asuntojen hintoja samalla kun valtion asumiseen liittyvät tuet (esim. asumistuki) ovat pienentyneet ja kiinteistöverot kasvaneet. Rakentamissektori on pärjännyt vielä kiinteistösijoittamistakin huonommin, mutta sitä ei ole otettu mukaan tähän vertailuun.

Sijoittajan on hyvä osata tehdä toimialavalintoja ja käyttää toimialahajautusta. Toimialojen menestyksissä on huikeita eroja jo kolmenkin vuoden periodilla. Nyt jälkeenpäin on helppo kertoa miksi jokin toimiala on pärjännyt ja jokin toinen taas ei. Tulevaisuuden ennustaminen onkin jo paljon vaikeampaa. Mikään toimiala ei ole kestomenestyjä vaikka menestystä voi kestää yhtäjaksoisesti vuosia, jopa kymmenen vuotta. Terveydenhuoltosektori oli muutama vuosi sitten muodissa, nyt pankit ja viiden vuoden kuluttua kenties taas rakentaminen ja kiinteistöt.

Lisää tietoa:  Pohjoismaiset sektori-indeksit / Nasdaq

One thought on “Toimialasijoittaminen tuottaa hyviä voittoja, jos osaa ennustaa kansantalouden suuria linjoja

 1. Luotan, että pankit ovat jatkossakin ihan hyviä. Pankkien talletuskannalle maksetaan lyhyiden korkojen mukaista talletuskorkoa. Ja keskuspankki on säätämässä lyhyitä korkoja pienemmiksi. Lainat on sidottu pidempiin korkoihin ja ne seuraavat lyhyitä vasta viiveellä. Luulen että pankkien marginaalit kasvavat tästä syystä loppuvuodesta vielä entisestään.

  Minulla on seuraavia pankkeja:
  – Swedbank
  – SEB
  – TF Bank
  – Oma Sp
  – Handelsbanken

Vastaa

Related Posts