Topit ja Flopit – Suomi-osakesalkkuni analyysiä III

Olen omassa Suomi-osakesalkussani, sitten teknokuplan puhkeamisen 2000-luvun alun, menettänyt eniten arvoa Finnairin, Neste Oilin, Nokian, Outokummun, Rautaruukin ja Sanoman osakkeissa. Kriteerini sijoittaa yrityksen osakkeisiin on: ymmärrän yrityksen liiketoiminnallisen menestymismahdollisuuden ja uskon siihen. Mikä on mennyt vikaan yllä nimettyjen yhtiöiden suhteen niin, että omistaja-arvo on turmeltunut?

Edellisessä artikkelissani analysoin yrityksen menestymättömyyttä ja omistaja-arvon alenemista Finnairin, Neste Oilin, Outokummun ja Rautaruukin osalta. Yhteisenä tekijänä näille yrityksille liiketoimintasegmenttisten tekijöiden ohella mainitsin valtio- ja monopolitaustaisuuden, mikä ei ole edesauttanut yritysten kulttuurista kasvamista terävimpään iskuun globaalissa markkinakilpailussa.

Nokia ja Sanoma ovat valtio-omisteisuuden puuttumisesta huolimatta olleet korporatiivisen talousjärjestelmämme ydintä ja niiden yhteiskunnallinen vaikutus on ollut ja on suuri. Molemmat yritykset ovat digitaalisen tiedon ja tiedonvälityksen maailmanjärjestystä muuttavassa keskiössä, mullistuksessa, jonka jälkeen talousjärjestelmän lainalaisuudet ja merkitykselliset tunnusluvut on määriteltävä uudestaan.

Nokian osakkeen hinta aleni 2000-luvun alun teknokuplan puhjettua reilusta 60 eurosta 15-20 euron haarukkaan. Hinta nousi vuoden 2007 lopulla lähelle 30 euroa, mistä on pudottu nykyiseen noin 4 euron noteeraukseen. Nokia epäonnistui vuosituhannen vaihteessa päätetyn strategian toteutuksessa, strategian, jonka mukaan Nokia tavoitteli mobiilin Internet-pohjaisen ekosysteemin ykkösasemaa päätelaitteiden, niiden ohjelmiston ja Internet-palvelujen avulla. Nokian tavoitetila oli se, missä Apple on tänään. Applen osake on teknokuplan puhkeamisen jälkeen noussut tasolta 10 USD tasolle 500 USD. Nokian näkemys ja sen mukainen tavoite olivat oikein, mutta toteuttaminen osoittautui liian haastavaksi. Uuden luomisessa ei riitä näkemys, vaan tarvitaan sisäistetty näkemys, joka luo intohimon organisaatioon ja ohjaa tekemään tarvittavat toimenpiteet oikein tavoitteen saavuttamiseksi. Applella on tarvittavan sisäistetyn näkemyksen takuumiehenä ollut edesmennyt Steve Jobs. Vuosi sitten uusitun strategian mukaan Nokia keskittyy tekemään MIcrosoftin Windows Phone-ohjelmiston mukaisia päätelaitteita ja tarjoamaan tiettyjä käyttäjäpalveluita Microsoftin Internet-ekosysteemissä. Kolmesta alkuperäisestä peruskivestä on jäljellä yksi ja sekin strategiselta arvoltaan vähäisin. Nokian edustama segmentti on kuitenkin niin dynaaminen, että jään odottamaan seuraavaa "tuotantokautta".

Sanoman osakkeita olen ostanut vuonna 2005 yleisen noususuhdanteen ja yhtiön sähköiseen mediaan, ja siten uusiin jakelukanaviin, panostamisen vuoksi. Taantumassa vuonna 2008 lisäsin omistusta alentaen siten keskimääräistä ostohintaa. Sanoma on perinteinen mediatalo, jolla on ollut monimuotoiset jakelutiet kuluttajalle. Nyt yhtiö on markkinamurroksessa sille niin tärkeän printtimediamarkkinan kuihtuessa ja suurten kansainvälisten yhtiöiden vallatessa sähköisen median niin TV:n kuin Internetin osalta. Internetin myötä kuluttajat voivat seurata maailman menoa ensisijaisista tietolähteistä edullisesti, käytännössä lähes ilmaiseksi. Haastava tilanne kansalliselle de facto-toimijalle. Hollantilaisen TV-yhtiön ostaminen ei minulle avaudu, nykyaikaiseen oppimateriaaliin ja -metodiikkaan panostaminen kylläkin, edellyttäen että koululaitoksemme etenisi sammakon loikin tavassa valmentaa nuoria kansalaisiamme kilpailukykyisiksi ja onnellisiksi innovaattoreiksi Internet-yhteiskunnassa. Ostamalla nyt voisin alentaa Sanoma-salkkuni keskimääräistä ostohintaa, mutta annan toistaiseksi olla ja kasvatan ymmärrystäni ja sen myötä uskoani Sanoman uuden strategian mukaiseen, toivottavasti yhtiössä sisäistettyyn näkemykseen.

Tämä on artikkelisarjan kolmas osa. Flopit on käsitelty, Topit ei, joten jatkoa seuraa.
 

Related Posts