Valtiontalouden tarkastusvirasto: Valtiolla tavoitteellisempi ja selkeämpi hallintotapa

Suomen valtion tilinpäätöksissä on siirrytty tapahtuneen kuvailusta tavoitteiden saavuttamisen arvioimiseen. Tämä on positiivista kehitystä, joka jatkossa ohjaa valtiota tavoitteellisempaan ja selkeämpään johtamiseen.

Euroalueen valtioiden valtiontalous ja yksityisten rahoituslaitosten taseet ja vastuut sekä riskit ovat kietoutuneet toisiinsa heikosti läpinäkyvällä tavalla. Suomen valtion velkaantumisen kasvun pysäyttäminen on nyt entistä tärkeämpää. Valtion velan kasvuvauhti hidastui selvästi edellisvuodesta, mutta on edelleen huolestuttavalla uralla.

Valtion tilinpäätös laadittu säännösten mukaisesti

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään 25.5.2011 antanut eduskunnalle erilliskertomuksen valtion tilinpäätöksen ja tilinpäätöskertomuksen tarkastuksesta vuodelta 2010. Valtion tilinpäätös on laadittu säännösten mukaisesti. Tilinpäätöskertomuksen tietoja valtiontalouden kehysten noudattamisesta voidaan pitää oikeina.

Valtion tilinpäätöstoiminnassa on tapahtunut erittäin positiivista kehitystä

Tilinpäätöskertomuksen vaikuttavuustietojen esittämisessä on tapahtunut positiivista kehitystä. Toiminnan kuvailusta on siirrytty tavoitteiden saavuttamisen arvioimiseen. Lisäksi vuonna 2010 toteutettu verotukiselvitys sekä tilinpäätöskertomuksessa esitetty verotukien raportoinnin täsmentäminen varainhoitovuoden 2011 raportoinnista alkaen parantavat olennaisesti verotukien läpinäkyvyyttä.

Tilinpäätösraportoinnissa tulisi olla selkeämpi kuva valtion vastuista ja varallisuusasemasta

Euron ja euroalueen talouden vakauttamiseen tähtäävät kansainväliset tukijärjestelyt tulevat toteutuessaan nostamaan Suomen taloudellisia vastuusitoumuksia. Tehdyt oikeudelliset sitoumukset ovat pienempiä kuin unionissa tehdyistä päätöksistä ja valtion tilinpäätöksestä ilmenevät enimmäismäärät. Euroopan vakausmekanismin toiminnassa on pystyttävä turvaamaan hyvän hallinnon periaatteiden ja avoimuuden toteutuminen sekä tehokas, riippumaton ulkoinen tarkastus. Kriisinhallintamekanismin toiminta on ensiarvoisen tärkeää, jottei ajauduta koko Euroopan laajuiseen taantumaan, mutta on tärkeää kiinnittää huomiota myös siihen, millaisia vastuita ja riskejä Suomelle syntyy osana rahoitusvakausjärjestelmää.

Tilinpäätösraportoinnin yhteydessä tulisi tarkastusviraston mukaan antaa selkeämpi kuva valtion vastuista ja nettovarallisuusasemasta. Nykymuotoinen valtion talousarviotalouteen keskittyvä valtion tilinpäätös ei vielä anna oikeaa ja riittävää kuvaa valtion taloudellisesta asemasta. Valtion taseeseen kuuluvia investointeihin liittyviä menoja on suoraan maksettu valtionyhtiöistä. Menettely on heikentänyt valtion ja valtion määräysvallassa olevien yhtiöiden välisten taloudellisten suhteiden läpinäkyvyyttä. Lisäksi menettely johtaa ongelmiin hyvän kirjanpitotavan mukaisen oikean kuvan antamisessa valtion ja valtionyhtiöiden taloudellisesta asemasta.

Related Posts