Vertaislainayhdistys perustettu lobbaamaan alan etuja

Vertaislaina on henkilöltä henkilölle (tai yritykselle) välitetty laina, jonka välittää vertaislainayritys. Välitystoiminnasta maksetaan vertaislainayritykselle palkkio. Lainan riskit ja tuotot tulevat lainaajalle. Vertaislainaa hakevat usein sellaiset henkilöt tai yritykset, jotka eivät syystä tai toisesta saa pankkilainaa tai muuta rahoitusta.

Suomalaiset vertaislainayritykset, Fixura Ab Oy, Vertaislaina Oy ja Fellow Finance Oyj päättivät Helsingissä 22.3.2016 pitämässään kokouksessa perustaa Vertaislainayhdistys r.y:n. Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää vertaislainaamisen käytäntöjä, lisätä tietoisuutta vertaislainaamisesta sekä edistää vertaislainaamisen ympärillä käytävää yhteiskunnallista keskustelua.

 Vertaislainatoimintaa on harjoitettu Suomessa jo yli viiden vuoden ajan ja toimintaan kohdistuu suurta huomiota tällä hetkellä. Kyseessä on aito kasvuala, joka mahdollistaa ensi kertaa suoran sijoittamisen kuluttajalainoihin. Lainanhakijoille kyseessä on varteenotettava vaihtoehto pankkien ja perinteisten rahoituslaitosten tarjoamille lainoille. Vertaislainatoimijoiden käsittelemien lainahakemusten volyymi on ylittämässä 2 miljardin rajan. Vertaislainatoiminnassa yhdistyy maailmanlaajuisesti uusia liiketoimintamalleja luovat megatrendit: joukkorahoitus, jakamistalous ja digitalisaatio, jotka mahdollistavat aidosti suoran kuluttajarahoituksen ja tehostavat rahoituksen välitysprosessia markkinaehtoisella toimintaperiaatteella verrattuna perinteiseen pankkikeskeiseen malliin.
 
Alan sääntely on valmisteilla. Perustajajäsenet olivat uuden yhdistyksen perustamiskokouksessa yksimielisiä siitä, että juuri nyt on oikea aika järjestäytyä siten, että alaa voidaan yhteisesti kehittää ja avata myös yhteinen kanava muun muassa dialogille viranomaisten ja julkisuuden suuntaan.
 
Puheenjohtajaksi uuden yhdistyksen hallitukseen valittiin ensimmäiseksi kahdeksi toimintavuodeksi Vertaislaina Oy:n hallituksen puheenjohtaja Hannu Kananen ja hallitukseen valittiin edustajia kaikista perustajajäsenyhteisöistä. Yhdistys on avoin myös uusille mahdollisille alan toimijayhteisöille ja muille hallituksen hyväksymille alan mahdollisille intressiyhteisöille.
 
”Kuluttajarahoitus elää kokonaisuutena suurta murroskautta. Digitalisoituvassa tulevaisuudessa ei ole selvää, että esim. kotitaloudet saavat kulutukseen tarvittavia rahoitustarjouksia perinteisistä pankeista lainkaan. Samaan aikaan sijoittajat etsivät uusia hyvin tuottavia sijoituskohteita ja vertaislainamarkkinat mahdollistavat sijoitusten hajauttamisen ja riskin rajaamisen. Vertaislainamarkkinoiden kehittyessä kaikki osapuolet hyötyvät; lainanottajat alentuvina korkotasoina ja parantuvana likviditeettinä, sijoittajat uudesta hajautetusta sijoituskohteesta merkittävästi muuttuneessa korkoympäristössä.
 
Me alan toimijat haluamme aidosti kehittää vastuullista vertaislainatoimintaa. Uudistuva lainsäädäntö, verotus ja alan tunnettuuden lisääminen ovat juuri nyt ajankohtaisia asioita. Uskomme pystyvämme merkittävästi edistämään sekä asiakkaidemme intressejä että liiketoimintaamme erittäin voimakkaassa kasvu- ja muutosvaiheessa.” Vertaislainayhdistys r.y:n tuore hallituksen puheenjohtaja Hannu Kananen kommentoi.

One thought on “Vertaislainayhdistys perustettu lobbaamaan alan etuja

  1. Lobbareiden kautta saattaa kanavoitua korruptiota

    Taas on uusi lobbariyhdistys perustettu. Kyllähän nämä lobbarit tekevät paljon hyviä asioita niinkuin tästä lehdistötiedotteesta ilmenee. Mutta eräs epäkohta näissä kuitenkin on – korruption riski.

    Näitä lobbareita on kritisoitu siitä että niiden kautta kanavoituu suomessa korruptio. Niiden taseet ja tulokset eivät ole julkisia niin kuin yritysten ja niillä on mahdollisuus rahoittaa erilaisia poliittisia puolueita lähellä olevia tahoja – tukiyhdistyksiä yms.. Kukaan ei taida oikein tietää tämän tyyppisen epäsuoran korruption suuruutta mutta ilmeisesti se on varsin suurta. Voi olla että Suomi on varsin korruptoitunut jos asiaa mitataan korruptiorahavirtojen määrässä. Onneksi korruptio on tavallisilta kansalaisilta piilossa eikä siksi murra kaikkea moralin tasoa. Varsinaiset korruptiomaat eroavat Suomesta siinä että siellä tavallinen kansalainenkin joutuu korruption kanssa suoraan tekemisiin.

Comments are closed.

Related Posts

Sijoittaminen

UNH ei vähästä horju

Suosittelen aina laajaa hajautusta, koska yksittäisiä yhtiöitä voivat kohdata mitä mielikuvituksellisimmat miinat – vaikkapa rikollisuus eri muodoissaan. Sairasvakuutusjätti United Healthin kimppuun kävi venäläinen hakkeriryhmä tavoitteenaan