Viisas sijoittaja – Esa Juntunen

Sijoittaminen

Yleistä

 

Kirja sopii hyvin sekä aloittavalle että kokeneemmallekin sijoittajalle. Kirjan hinta on myös varsin kohtuullinen.

Olen seurannut Esan blogia Omavaraisuushaaste usean vuoden ajan. Kirja on hyvää jatkoa blogin asiantunteville kirjoituksille.

Kirjan voimakkaasti psykologinen lähestymistapa on mielenkiintoinen. Loppujen lopuksi ratkaisut perustuvat kuitenkin aina tunteisiin vaikka kuinka yritämme olla rationaalisia. Näitä asioita ei varmaan ole käsitelty ainakaan suomalaisessa sijoituskirjallisuudessa tässä laajuudessa.

Kirjassa käydään hyvin läpi erilaiset sijoittamiseen liittyvät harhat ja kuplat. Kun ne tiedostaa niin on paremmin valmistautunut kun erilaisia tilanteita tulee vastaan.

Runsaat käytännön esimerkit ovat hyviä. Samoin kertomukset kirjoittajan omista onnistumisista ja virheistä.

Yhteenvedot kappaleiden lopussa ovat hyviä.

Kirjaa voisi vähän tiivistää, jonkin verran tulee toistoa.

Olen lähes kaikista kirjassa esitetyistä asioista samaa mieltä. Itselleni tärkeiden osinkojen osalta minulla on kuitenkin hieman erilainen käsitys joten kirjoitan niistä erikseen.

 

Osingot

 

Osinkoja käsittelevä kappale on mielestäni hieman ristiriitainen. Alkuosassa kappaletta suhtautuminen osinkoihin ja osinkoprosenttiin on varsin kriittinen. Myös korkeaa osingonjakosuhdetta (payout ratio) pidetään ongelmallisena. Kappaleen loppuosassa suhtautuminen muuttuu kuitenkin myönteisemmäksi osinkoaristokraattien käsittelyn yhteydessä.

Osinko% ja osingon kasvu ovat minulle tärkeimpiä kriteerejä kun etsin laatuyhtiöitä salkkuuni. Korkea yli 80% jakosuhde ei ole myöskään minulle mikään ongelma

Pitkällä tähtäimellä laatuyhtiöillä suurin osa tuotosta muodostuukin osingoista ja niiden kasvusta. . Esimerkiksi Orion ja Elisa ovat jakaneet jo yli 10 vuotta peräkkäin suurimman osan tuloksestaan osinkona, olleet hyviä sijoituksia ja myös kurssi on noussut aika hyvin. Kurssin osuus kokonaistuotosta on kuitenkin ollut vain n. 40%, loppu on tullut osingoista-

eQ ja Titanium jakavat vuodesta toiseen lähes 100% tuloksesta, pysyvät velattomina, oman pääoman tuotto on huippuluokkaa ja korkoa-korolle vuosituotto (CAGR) viiden vuoden tähtäimellä yli 30%.

Siitä olen kirjailijan kanssa samaa mieltä, että yhden vuoden osinkoprosentin perässä ei kannata juosta.

Omien osakkeiden osto viisaasti on myös hyvä tapa, jota Suomessakin on viime aikoina alettu harrastaa enemmän, esimerkiksi Sampo ja Nordea. USAssa omien osakkeiden osto on erityisen suosittua.

 

Related Posts