Yritysten sopimusepäselvyydet ratkeavat helpoimmin puolueettoman lakimiehen päätöksellä, välimiesmenettelyllä

Yhteiskunta

Yritysten välillä syntyy joskus epäselvyyksiä siitä miten esimerkiksi jotakin sopimuskohtaa pitäisi tulkita. Jos osapuolet eivät pääse asiasta keskenäiseen yhteisymmärrykseen niin he voivat sopia, että puolueeton lakimies (lakimiehet) ratkaisee asian.  Tätä kutsutaan välimiesmenettelyksi ja se voi olla kustannustehokas, nopea ja tehokas tapa löytää hyvä ratkaisu ja päästä ongelmasta eteenpäin.

Välimiesmenettelyllä on etuja verrattuna varsinaiseen oikeuskäsittelyyn:

  • Se on edullinen (soviteltavien osapuolten ei välttämättä tarvitse palkata omia lakimiehiä)
  • Ei tarvitse riidellä julkisesti. Julkinen riitely oikeusistuimissa ei lisää kenenkään mainetta mielyttävänä sopimuskumppanina. Välimiesmenettely ja sen päätös on oletusarvoisesti salainen.
  • Välimiespäätöksiin saadaan asiantunteva lakimies.  Asianomaiset voivat halutessaan keskenään sopia siitä kuka lakimies omaa kyseisen alan kokemuksen ja näkemyksen ja on sovelias löytämään toimialan käytäntöjen mukaisen oikeudenmukaisen päätöksen.
  • Käsittely on joustavaa. Asainosaiset voivat itse keskenään päättää mikä asia heille on epäselvää ja pyytää siitä päätöstä.

Välimiesmenettelyä käytetään yleisesti yritysten välisten sopimuskiistojen ratkaisumenetelmänä. Sitä käyttävät kaikenkokoiset yritykset ja monien sopimusten epäselvyydet on määritelty käsiteltäväksi välimiesmenettelyssä. Välimiesmenettely on määritelty laissa ”Laki välimiesmenettelystä”, mutta välimiesmenettelyn käyttäminen ei välttämättä vaadi että yrityksellä itsellään olisi syvällistä lainopillista tuntemusta.  Esimerkiksi keskuskauppakamarin välimieslautakunnan tarjoaman palvelun avulla saa tarvittavat perustiedot ja löytää sopivan välimiehen. Useimmat keskuskauppakamarin välimieslautakunnan välittämät tapaukset ovat yksinkertaisia epäselvyyksiä joiden ratkaisuun on käytetty vain yhtä lakimiestä.

Välimiesmenettelyä käytetään yritysten välisten tulkintaepäselvyyksien ratkaisussa. Yksityishenkilöiden osalta on olemassa varsinaista oikeudenkäyntiä keveämpi sovittelumekanismi.

Kannattaa aina edetä kevyellä tavalla:

  1. Epäselvyydet kannattaa sopia ja selvittää viipymättä vastapuolen kanssa
  2. Ulkopuolista apua tarvitaan, jos vastapuolella ja sinulla on eri käsitys, ettekä yrityksistä huolimatta pääse asiassa keskenäiseen yhteisymmärrykseen.  Ulkopuolinen apu kannattaa hakea mahdollisimman kevyellä tavalla. Sovitteleva lakimies tai välimiesmenettely voi olla oikea ratkaisu.
  3. Varsinainen julkinen oikeusistuinkäsittely on kaikille osapuolille henkisesti raskain, kallein ja yleensä myös aikaa vievin tapa selvitellä asioita. Siitä jää myös syvimmät ja raskaimmat jäljet ihmisten välisiin suhteisiin.

 

Lisää tietoa:

 

Kuvan lähde:  pixabay, pixabay

 

 

Related Posts

Sijoittaminen

UNH ei vähästä horju

Suosittelen aina laajaa hajautusta, koska yksittäisiä yhtiöitä voivat kohdata mitä mielikuvituksellisimmat miinat – vaikkapa rikollisuus eri muodoissaan. Sairasvakuutusjätti United Healthin kimppuun kävi venäläinen hakkeriryhmä tavoitteenaan