Sijoittaminen

Osakeseurannan päivitys

https://www.sinisaariconsulting.com/StockAnalysisTool.html Lähes kaikki tulokset ja ennusteet päivitetty. 20% yhtiöistä meni yli odotusten, 20% alle ja 60% odotusten mukaan. Uusi seuranta Growth Precentages jossa on eri muuttujien kasvu vuodesta 2018. Lajiteltu

Sijoittaminen

Osakeseurannan päivitys

https://www.sinisaariconsulting.com/StockAnalysisTool.html Tuloksista on n. 40% tullut ja päivitetty (Earnings Season Summary). Samalla päivitän 2023 ja 2024 ennusteet (Estimates). Tähänastisista tuloksista suurin osa on mennyt odotusteni mukaan. Positiivisia yllätyksiä on ollut

Sijoittaminen

Osakeseurannan päivitys

https://www.sinisaariconsulting.com/StockAnalysisTool.html 80% seuraamistani yhtiöistä on jo raportoinut Q3-tuloksensa. Q3_0311 Olen merkinnyt vihreällä parhaat tulosylittäjät, punaisella suurimmat tulospettymykset ja keltaisella parhaat odotetut hyvät tulokset. Omat ostot ja myynnit edellisen päivityksen eli

Sijoittaminen

Osakeseurannan päivitys

https://www.sinisaariconsulting.com/StockAnalysisTool.html Tuloskausi Q2/H1 tulokset ja ennusteet 2022/2023 on päivitetty. Tuloskauden yhteenvetona voin todeta että lähes 80% seuraamistani firmoista joko täytti tai ylitti odotukseni. Tarkemmat tiedot löytyvät linkistä ”Earnings Season Summary”.

Sijoittaminen

Osakeseurannan päivitys

https://www.sinisaariconsulting.com/StockAnalysisTool.html Noin 3/4 seuraamistani yhtiöistä on jo raportoinut ja vain 20% tuloksista on ollut pettymyksiä. Salkkuuni olen lisännyt kesän aikana Keskoa ja Veteranpoolenia. Uutena salkkuun on tullut ruotsalainen Prevas-konsulttiyhtiö. Myyntejä

Sijoittaminen

Salkkuraportti

Alla 10 parasta sijoitustani vuosituoton mukaan, osingot ovat tässä mukana.   Ja tässä 10 parasta koko sijoitusajalta, osingot mukana. 5 firmaa löytyy parhaiden joukosta sekä vuosituotolla että kokonaistuotolla mitattuna, nimittäin