Omnicom sijoituskohteena

Sijoittaminen

Jyrkin listalle on lisätty Omnicom Group (NYSE: OMC). Omnicom on globaali mainos-, markkinointi ja yritysviestintäyhtiö, joka tarjoaa mainontaa, strategista mediasuunnittelua, digitaalista markkinointi, pr-toimintaa yms. viestintäpalveluja.

Omnicom perustettiin vuonna 1986 ja nykyään sillä on yli 60 000 työntekijää ja yhtiön markkina-arvo on noin 16,0 miljardia dollaria.

KASVU JA TULOKSENTEKOKYKY

Omnicomilla on globaalisti noin 5 000 asiakasta, joista kuitenkin 100 suurinta tuo yli 50 prosenttia yhtiön liikevaihdosta. Palveluyhtiölle tyypillisesti merkittävin kuluerä on henkilöstön palkat ja palkkiot.

Omnicomin liikevaihto on viimeisen 10 vuoden aikana jäänyt noin 14,3 – 15,3 miljardiin dollariin ja kasvu on vastannut pitkälti yleistä inflaatiokehitystä.

Mainos- ja markkinointiyhtiön kilpailutilanne on tiukka ja samoista asiakkaista kilpailevat paikallisten toimistojen lisäksi muut isot toimijat (esim. Interpublic (NYSE: IPG)). Lisäksi asiakkaat kilpailuttavat ja vaihtavat toimistoa aika-ajoin. Tilanteen dynamiikka tarkoittaa pitkälti sitä, että kasvunäkymät tulevat jatkossakin olemaan inflaatiokehityksen mukaisia.

Yhtiö on pystynyt tehostamaan toimintojaan niin, että liiketulosmarginaali on noussut noin 12,5 prosentista tilikaudelle 2021 ennustettuun noin 15,2 prosenttiin. Rahamääräinen liiketulos on marginaalien kohentumisen ansiosta ollut hienoisessa nousussa, mutta arvioin, että ajan mittaan marginaalit kääntyisivät laskuun ja palautuisivat aiemmalle noin 13 – 14 prosentin tasolle.

Kokonaisuutena tilanne näyttää siis siltä, että liiketulos pysynee 2,1 – 2,2 miljardissa dollarissa.

Vakaasti vaakasuoraan liikkuva tuloskehitys näkyy myös osakekurssissa. Oheisessa kaaviossa on Omnicomin kuukausigraafi aina vuodesta 1999 alkaen. Osake on liikkunut pääsääntöisesti 65,00 – 82,50 dollarin välimaastossa jo vuodesta 2014 alkaen.

LÄHDE: www.tradingview.com

OSINGON KESTÄVYYS

Omnicomin osinko on yleisesti ottaen kasvussa – tosin viimeisen 20 vuoden aikana osinko on muutamaan otteeseen jäänyt edellisvuoden tasolle. Nämä ovat osuneet pääsääntöisesti kriisivuosiin (mm. 2009 ja 2020), mikä varmasti on näkynyt yhtiön liiketoimintaympäristössä.

Lisäksi Omnicomin osinko on kehittynyt portaittain niin, että kvartaaliosinko on usein pysynyt samana 6 – 8 kvartaalia peräkkäin.

Seuraavan 12 kuukauden osinkoennusteeni on 2,90 dollaria ja osinkotuotoksi tulisi 4,0 prosenttia (osake 73,03 USD).

Tekemäni arvonmäärityksen ennusteskenaarion mukaan osingon suhde tulokseen sekä vapaisiin rahavirtoihin pysyisi ennusteskenaarioissa tasaisesti noin 45 – 55 prosentissa. Eli tämän perusteella osinko olisi kestävällä tasolla.

VELKOJEN HOITOKYKY

Omnicomin korolliset velat nousivat tilikaudella 2019, kun leasing-velat kirjattiin taseen velkoihin. Tämä huomioiden velkaisuus on pysynyt enemmän tai vähemmän ennallaan.

Nykyisen noin 6,27 miljardin dollarin velkojen vastapainona on 4,43 miljardia dollaria käteistä eli nettovelkaa on noin 1,8 miljardia dollaria.

Mikäli vapaa rahavirta on jatkossa noin 1 400 miljoonaa dollaria, josta voitonjaon (osinko + omien osakkeiden ostot yhteensä noin 1 100 – 1 200 mUSD) jälkeen jäisi karkeasti laskien noin 300 miljoonaa dollaria lainojen hoitoon. Tällöin 1,8 miljardin dollarin nettovelka pystyttäisiin hoitamaan noin 6 vuodessa.

Voidaan todeta, että yhtiön velkojen hoitokyky on hyvällä tasolla.

ARVONMÄÄRITYS

Sain arvonmäärityksen tulokseksi 87,00 dollaria, jossa on huomioitu vastikään irtoava 0,70 dollarin osinko. Tämän perusteella osakkeessa olisi vajaan 20 prosentin nousuvara eli osake olisi mielenkiintoisesti hinnoiteltu. Myös tunnusluvut, kuten 11,5x PE ja 4,0 prosentin osinkotuotto kohdistavat mielenkiintoa yhtiötä kohtaan.

Sijoittajan tulee vielä pohtia sitä, että haluaako sitoa omia rahojaan yhtiöön, jonka kasvunäkymät ovat vaimeita. Jatkaako osake tulevinakin vuosina päämäärätöntä seilausta 65,00 – 82,50 dollarin haarukassa, jolloin sijoitusstrategiana voisi melkeinpä paremmin toimia se, että ostot tehtäisiin lähellä 65 dollaria ja myynnit vastaavasti lähellä 82,50 dollaria.

Lisäksi sijoittajan on hyvä seurata omikronmuunnoksen vaikutusta globaaliin talouskehitykseen ja mikäli jälleen joudutaan turvautumaan erilaisiin sulkutoimenpiteisiin, niin on varsin selvää, että Omnicomin asiakkaiden markkinointitoimenpiteet laskevat ainakin joksikin aikaa. Tämä näkyisi luonnollisesti yhtiön tuloksentekokyvyssä ja siten myös osakkeen kehityksessä.

JYRKIN LISTA

Jyrkin lista löytyy valikon kautta ”ANALYYSIT > JYRKIN LISTA” tai suoraan linkistä https://piksu.net/jyrkin-lista/
Lista koostuu tällä hetkellä Suomi (26 yritystä), Ruotsi (14) ja USA (30) -yhtiöistä.

LIITE: Omnicom Group sijoituskohteena (omc-2021-12-17.pdf)

Jyrkin lista Omnicom sijoituskohteena

2 thoughts on “Omnicom sijoituskohteena

 1. Moi Jyrki, hyvä analyysi, allekirjoitan sen pääpiirteissään. Omnicom on Pörssihaukan suositusyhtiö osinkotykeissä, koska listalle noustessaan osake maksoi viitisenkymppiä, jonkin aikaa allekin, jolloin osinkotuotto nousi tosi muhkeaksi.

  Omc on myös syklinen, joten oikein vahvassa suhdanteessa sillä voi saada makean kurssivoitonkin. Jos on ostanut oikeaan aikaan, kuten ainakin listalle nousu tapahtui Pörssihaukassa.

  Hidasliikkeinenhän mainosjätti tosiaan on, eikä kurssirakettia siitä kannata odottaa. Toisaalta alennusmyynneistä ostettuna sillä saa hyvin matalalla riskillä keskituottoa tai vähän parempaakin.

  Omc on kustannusten hallinnan mestari, joka tekee vahvaa vapaata kassavirtaa liki aina, vain pahimmat kriisit sitä nirhaisevat. Se on hyvin erilainen kuin useimmat sykliset kustannusjoustavuudessaan ja todella matalassa pääoman tarpeessaan, jotka takaavat vahvan osingonmaksunkyvyn ja omien osakkeiden ostot matalasuhdanteessakin.

  Koska osake on kroonisesti halpa, voi sen huoletta ostaa luotto-osinkopaperiksi ja mahdolliseksi kurssivoiton tarjoajaksi etenkin osakkeen niiattua sopivasti. Kuten taas viime kuukausina.

  Isoja voittoja sillä tuskin vuolee. Mutta luokkaa 10% vuosituotto vakaalla yhtiöllä ei ole ihan huono visio sekään, varsinkaan tasaista hyvää osinkoa kaipaavalle.

  1. Kiitoksia Heikki kommenteista ja täydennyksistä!

Comments are closed.

Related Posts