Stockmann: Lindex pelasti vaikean vuoden

Stockmannin yhtiökokous pidettiin Finlandia-talolla 16.3.2010.
Paikalla oli 772 osakasta edustaen 46,7 miljoonaa osaketta ja 272 miljoonaa ääntä (78,6 % yhtiön äänistä).

Hpj. Taxell avasi kokouksen ja kävi läpi jo tutuksi tulleen tarinan viime vuoden haasteista. Kysyntä sakkasi kaikilla markkina-alueilla, valuuttakurssit kehittyivät epäsuotuisasti ja laskusuhdanne oli huomattavasti pahempi kuin osattiin odottaa.

Hallitus ja yrityksen johto vastasi haasteeseen karsimalla kustannuksia sekä lykkäämällä tai peruuttamalla investointeja – silloin kun se oli mahdollista. Stockmannilla oli samanaikaisesti meneillään yrityksen historian suurin investointiohjelma, joka päättyy  2010.

Pääoman käyttöä ohjattiin entistä tehokkaampaan suuntaan tehostamalla ostoja ja pienentämällä varastoja. Pääomarakennetta vahvistettiin merkittävästi kahdella osake-annilla: yksi institutionaalisille sijoittajille, erityisesti Hartwallin suvulle ja toinen perinteisenä osakeantina kaikille omistajille. Saaduilla varoilla lyhennettiin Lindexin ostoon otettua Ruotsin kruunumääräistä lainaa. Omaa pääomaa saatiin lisää 142 miljoonaa euroa.

Taxell alusti myös yhtiön johdon sitouttamiseen ja palkitsemiseen tarkoitettua optiojärjestelmää. Aikaisemmat optiojärjestelmät eivät ole kaikki merkintähinnaltaan kilpailukykyisiä. Osalta avainhenkilöistä puuttuu todellinen optiojärjestelmä. Avainosaajamme ovat haluttuja ja muutama avainhenkilö on viime aikoina jättänyt yrityksen. Taxell viitannee ainakin ulkomaantoimintojen kehitysjohtaja Jussi Kuutsaan, joka siirtyi SRV:n Venäjän maajohtajaksi. Uudella optio-ohjelmalla pyritään sitomaan noin 50 avainhenkilöä tiiviisti yhtiöön. “Tiedossa on, etteivät kaikki pidä optio-ohjelmista. Stockmann pitää niitä kuitenkin välttämättöminä.” Optiojärjestelmämme ovat kohdistuneet myös muihin sidosryhmiin: kanta-asiakasoptiojärjestelmämme on ainutlaatuinen".

Thomas Lindholm valittiin kokouksen puheenjohtajaksi. Harvoin näkee niin tehokasta ja kuitenkin rauhalliselta vaikuttavaa puheenjohtajatyöskentelyä. Kokous vedettiin läpi kummallakin kotimaisella tunnissa ja 20 minuutissa. Koska kokouksen kieli vaihtui jatkuvasti kesken kokouksen, voin kuvitella että “yksikielisillä” saattoi olla ymmärrysvaikeuksia. Tärkeimmät kohdat käytiin kuitenkin läpi sekä suomeksi että ruotsiksi.

Toimitusjohtaja Hannu Penttilä esitteli vuoden 2009 tärkeimmät tapahtumat  keskittyen sen jälkeen kuluvaan vuoteen ja tulevaisuuden näkymiin.

Talouden lama löi vahvan leiman Stockmannin vuoteen. Kysyntä laski kaikilla markkina-alueilla, valuutat kehittyivät epäsuotuisasti ja Baltia oli “vapaassa pudotuksessa”. Yhtiön ykköstavoitteena oli pitää suhteellinen myyntikate entisellä tasolla, tässä onnistuttiin hyvin (myyntikate laski 0,2 %:a). Kustannussäästöjä tavoiteltiin 28 miljoonalla, tavoite ylitettiin selvästi (säästöt 53,7 miljoonaa). Pääomaa vapautettiin 84,4 miljoonaa ja osakeanneilla saatiin sisään 140 miljoonaa. Investointeja, joita ei voitu lykätä, jatkettiin ja investoinnit olivat 152,8 miljoonaa.

Liikeryhmien erot olivat selvät:

Tavaratalo-ryhmä    52 % myynnistä    26 % tuloksesta
Lindex                     32 %                      67 %
Hobby Hall               8 %                      negatiivinen tulos
Seppälä                     8 %                       9 % tuloksesta

Myynti laski kaikkiaan 9,6 %:a ja tulos 30 %:a.

“Näin reippaita pudotuksia en ole nähnyt 30 vuoden Stockmann urani aikana” Penttilä totesi.

Viimeisellä kvartaalilla kaikki liikeryhmät paransivat tulostaan. Myynnin pudotus viimeisellä kvartaalilla enää 3 %:a. Kelkka on kääntynyt ja alkuvuosi 2010 on lähtenyt erittäin hyvin käyntiin. Tavoitteena on saada myynti selkeään kasvuun ja tulos (voitto ennen veroja) taas selvään nousuun vuonna 2010. Vuoden 2010 kaksi ensimmäistä kuukautta näyttävät 3,4 %:n liikevaihdon kasvua ja maaliskuussa vauhti paranee tästäkin.

Suomen osuus yrityksen liikevaihdosta 55 %:a, Ruotsin 19 %:a, Venäjän 10 %:a, Norjan 8 %:a ja Baltian maat yhteensä   8 %:a.

Lindexin tuloksentekokyky ylitti kaikki odotukset ja se teki kaikkien aikojen ennätystuloksen vaikeana vuonna. “Olemme omistaneet Lindexin 25 kuukautta ja sinä aikana se on tuonut yritykselle 136 miljoonaa tulosta”. Penttilä muistutti epäilijöitä, jotka pitivät Lindexin ostoa ylihinnoiteltuna ja takaisinmaksuaikana 100 vuotta – “takaisinmaksu-aika tulee olemaan merkittävästi tätä lyhyempi”.

Helsingin tavaratalon laajennus “Kaikkien aikojen Stockmann” valmistuu aikataulussa ja jo nyt avatut osastot ovat saaneet lisää asiakkaita ja nostaneet keskiostosta merkittävästi. Joulusesonkiin pitäisi saada valmiiksi koko projekti, mukaan lukien kävelykatu (Keskuskatu), johon saadaan varmasti jouluaiheista myyntiä.

Suomessa ja Pohjoismaissa kuluttajien luottamus on parantunut. Venäjällä kuluttajien luottamus ja ostovoima on kiinni öljyn hinnan kehityksestä, siinä mennään hyvään suuntaan. Baltia on ollut Stockmannille erittäin hyvä alue. Siellä ei odoteta nopeaa käännettä mutta parempaan suuntaan mennään.

Investoinnit ovat vielä 2010 noin 150 miljoonan tasolla. Penttilä näyttä Huvudstadsbladetin artikkelin jossa todettiin, että “Stockmann börjar kassera 2011” eli investointien täysimääräinen hyödyntäminen pääsee hyvään vauhtiin 2011. Kassavirtaan tällä saadaan nopea paraneminen. Investoinnit vuonna 2011 enää 90 miljoonaa. “

Nevski Prospektin tavaratalo etenee suunnitelmien mukaan ja rakennus on erinomaisella paikalla. Oma tontti, oma rakennus. Kyseessä on “ehkä Pietarin paras liikepaikka”.  Vuokralaisena muulle tilalle m.m. Hennes & Mauritz.

Moskovan Golden Babylon kohde on jo Seppälän, Lindexin ja Best Sellerin osalta auki. Tavaratalo seuraa perässä.

Vuonna 2011 avataan tavaratalo Jekaterinburgissa, Stockmann on siellä vuokralaisena. Hanketta on lykätty 2 vuotta, Vilnan tavaratalohanke on jäissä.

Verkkokauppaan panostetaan. Hobby Hall –tuotemerkki säilyy Suomessa ja muuten satsataan www.stockmann.com – verkkomyyntiin. Verkkokauppa aukeaa 2010. Verkkokauppa on osa Stockmannin monikanavastrategiaa.

Lindex avaa tänä vuonna yli 40 uutta myymälää, osan franchise-pohjalla. Uusia alueita m.m. Egypti, Saudi-Arabia ja Bosnia Herzegovina. Lindexin nettikauppa aukeaa Suomessa.

Seppälällä on nyt 214 myymälää, vuonna 2010 avataan 6-8 lisää. Seppälän investointeja on poistettu nopeaan tahtiin. “Tulos saadaan merkittävään kasvuun kun poistotarve vähenee”.

Stockmann pitää kiinni osinkopolitiikastaan ja haluaa olla tunnettu luotettavana runsaan osingon maksajana. Nyt jaetaan 0,72 e / osake (viime vuonna 0,61 e). Osinkoihin käytetään 51,2 miljoonaa. Tämä osoittaa osaltaan yrityksen luottamusta tulevaisuuteen.

Vuoden 2008 kanta-asiakasoption merkitsemishinta on osingonmaksun jälkeen 9,61 e per osake. Optio on selkeästi “in the money”.  Aikaisemman kanta-asiakasoption merkitseminen tapahtuu toukokuussa ja mikäli optio erääntyy arvottomana, tullaan optioiden haltijoille tarjoamaan vapaavalintainen –10 %:n ostospäivä.

Summa summarum, “kohtuullisen vähillä kolhuilla päästiin.” , toteaa Penttilä.

Kysymyksiä kuultiin yleisöstä vähän. Henrik Palmgren kiitti osingonmaksusta ja välitti viestiä verottajalle siitä ettei osinkoverotusta saa kiristää. Yleisö oli varmasti samaa mieltä.

Hallitukseen valittiin uutena jäsenenä Hartwall suvun edustaja Charlotta Tallqvist-Cederberg, 1962 syntynyt kauppatieteiden maisteri. Muuten valittiin vanha hallitus uudelleen. Hallituspalkkio maksetaan käytännössä Stockmannin B-osakkeina, rahana ennakonpidätykseen menevä määrä.

Kolmevuotinen avainhenkilö-optiot esiteltiin ja perusteltiin. Noin 50 avainhenkilöä pääsee uuden järjestelmän piiriin ja heidät sidotaan yhtiöön sekä optioilla että pakollisella 2 vuoden omistuksella / yrityksen palveluksessa olemisella optioiden merkinnän jälkeen. Stockmannilla on ollut avainhenkilöoptio-järjestelmä jo vuodesta 1994 ja se on toiminut pääsääntöisesti hyvin. Optioiden merkintähinta on kohtuullinen, keskimääräinen osakekurssi lisättynä 10 %:lla ja merkintäaikaa 3 vuotta tästä eteenpäin. Optioita saavaa ryhmää saatetaan muuttaa tavoitteiden mukaan ja pääsääntöisesti järjestelmä koskee konsernin ja liiketoimintayksiköiden johtoryhmiä.

Kokoustarjoiluna kahvia, Quiche Loraine –piiras ja Stockmannin suklaakonvehteja. Ei ylenpalttista, mutta hyvin näytti maistuvan.

Yhtiön osakekurssi oli 26 euroa yhtiökokoukshetkellä,

Konsultilla on salkussa sekä kalliilla että erittäin halvalla ostettuja Stockmannin osakkeita ja salkussa ne myös pysyvät. Stockmann on yritys, jossa pitkäaikainen omistus on hyvin perusteltua.

Kirjoittaja toimii liikkeenjohdon konsulttina Delta Freight Oy:ssä  www.deltafreight.fi

Stockmannin yhtiökokous pidettiin Finlandia-talolla 16.3.2010.
Paikalla oli 772 osakasta edustaen 46,7 miljoonaa osaketta ja 272 miljoonaa ääntä (78,6 % yhtiön äänistä).

Hpj. Taxell avasi kokouksen ja kävi läpi jo tutuksi tulleen tarinan viime vuoden haasteista. Kysyntä sakkasi kaikilla markkina-alueilla, valuuttakurssit kehittyivät epäsuotuisasti ja laskusuhdanne oli huomattavasti pahempi kuin osattiin odottaa.

Hallitus ja yrityksen johto vastasi haasteeseen karsimalla kustannuksia sekä lykkäämällä tai peruuttamalla investointeja – silloin kun se oli mahdollista. Stockmannilla oli samanaikaisesti meneillään yrityksen historian suurin investointiohjelma, joka päättyy  2010.

Pääoman käyttöä ohjattiin entistä tehokkaampaan suuntaan tehostamalla ostoja ja pienentämällä varastoja. Pääomarakennetta vahvistettiin merkittävästi kahdella osake-annilla: yksi institutionaalisille sijoittajille, erityisesti Hartwallin suvulle ja toinen perinteisenä osakeantina kaikille omistajille. Saaduilla varoilla lyhennettiin Lindexin ostoon otettua Ruotsin kruunumääräistä lainaa. Omaa pääomaa saatiin lisää 142 miljoonaa euroa.

Taxell alusti myös yhtiön johdon sitouttamiseen ja palkitsemiseen tarkoitettua optiojärjestelmää. Aikaisemmat optiojärjestelmät eivät ole kaikki merkintähinnaltaan kilpailukykyisiä. Osalta avainhenkilöistä puuttuu todellinen optiojärjestelmä. Avainosaajamme ovat haluttuja ja muutama avainhenkilö on viime aikoina jättänyt yrityksen. Taxell viitannee ainakin ulkomaantoimintojen kehitysjohtaja Jussi Kuutsaan, joka siirtyi SRV:n Venäjän maajohtajaksi. Uudella optio-ohjelmalla pyritään sitomaan noin 50 avainhenkilöä tiiviisti yhtiöön. “Tiedossa on, etteivät kaikki pidä optio-ohjelmista. Stockmann pitää niitä kuitenkin välttämättöminä.” Optiojärjestelmämme ovat kohdistuneet myös muihin sidosryhmiin: kanta-asiakasoptiojärjestelmämme on ainutlaatuinen".

Thomas Lindholm valittiin kokouksen puheenjohtajaksi. Harvoin näkee niin tehokasta ja kuitenkin rauhalliselta vaikuttavaa puheenjohtajatyöskentelyä. Kokous vedettiin läpi kummallakin kotimaisella tunnissa ja 20 minuutissa. Koska kokouksen kieli vaihtui jatkuvasti kesken kokouksen, voin kuvitella että “yksikielisillä” saattoi olla ymmärrysvaikeuksia. Tärkeimmät kohdat käytiin kuitenkin läpi sekä suomeksi että ruotsiksi.

Toimitusjohtaja Hannu Penttilä esitteli vuoden 2009 tärkeimmät tapahtumat  keskittyen sen jälkeen kuluvaan vuoteen ja tulevaisuuden näkymiin.

Talouden lama löi vahvan leiman Stockmannin vuoteen. Kysyntä laski kaikilla markkina-alueilla, valuutat kehittyivät epäsuotuisasti ja Baltia oli “vapaassa pudotuksessa”. Yhtiön ykköstavoitteena oli pitää suhteellinen myyntikate entisellä tasolla, tässä onnistuttiin hyvin (myyntikate laski 0,2 %:a). Kustannussäästöjä tavoiteltiin 28 miljoonalla, tavoite ylitettiin selvästi (säästöt 53,7 miljoonaa). Pääomaa vapautettiin 84,4 miljoonaa ja osakeanneilla saatiin sisään 140 miljoonaa. Investointeja, joita ei voitu lykätä, jatkettiin ja investoinnit olivat 152,8 miljoonaa.

Liikeryhmien erot olivat selvät:

Tavaratalo-ryhmä    52 % myynnistä    26 % tuloksesta
Lindex                     32 %                      67 %
Hobby Hall               8 %                      negatiivinen tulos
Seppälä                     8 %                       9 % tuloksesta

Myynti laski kaikkiaan 9,6 %:a ja tulos 30 %:a.

“Näin reippaita pudotuksia en ole nähnyt 30 vuoden Stockmann urani aikana” Penttilä totesi.

Viimeisellä kvartaalilla kaikki liikeryhmät paransivat tulostaan. Myynnin pudotus viimeisellä kvartaalilla enää 3 %:a. Kelkka on kääntynyt ja alkuvuosi 2010 on lähtenyt erittäin hyvin käyntiin. Tavoitteena on saada myynti selkeään kasvuun ja tulos (voitto ennen veroja) taas selvään nousuun vuonna 2010. Vuoden 2010 kaksi ensimmäistä kuukautta näyttävät 3,4 %:n liikevaihdon kasvua ja maaliskuussa vauhti paranee tästäkin.

Suomen osuus yrityksen liikevaihdosta 55 %:a, Ruotsin 19 %:a, Venäjän 10 %:a, Norjan 8 %:a ja Baltian maat yhteensä   8 %:a.

Lindexin tuloksentekokyky ylitti kaikki odotukset ja se teki kaikkien aikojen ennätystuloksen vaikeana vuonna. “Olemme omistaneet Lindexin 25 kuukautta ja sinä aikana se on tuonut yritykselle 136 miljoonaa tulosta”. Penttilä muistutti epäilijöitä, jotka pitivät Lindexin ostoa ylihinnoiteltuna ja takaisinmaksuaikana 100 vuotta – “takaisinmaksu-aika tulee olemaan merkittävästi tätä lyhyempi”.

Helsingin tavaratalon laajennus “Kaikkien aikojen Stockmann” valmistuu aikataulussa ja jo nyt avatut osastot ovat saaneet lisää asiakkaita ja nostaneet keskiostosta merkittävästi. Joulusesonkiin pitäisi saada valmiiksi koko projekti, mukaan lukien kävelykatu (Keskuskatu), johon saadaan varmasti jouluaiheista myyntiä.

Suomessa ja Pohjoismaissa kuluttajien luottamus on parantunut. Venäjällä kuluttajien luottamus ja ostovoima on kiinni öljyn hinnan kehityksestä, siinä mennään hyvään suuntaan. Baltia on ollut Stockmannille erittäin hyvä alue. Siellä ei odoteta nopeaa käännettä mutta parempaan suuntaan mennään.

Investoinnit ovat vielä 2010 noin 150 miljoonan tasolla. Penttilä näyttä Huvudstadsbladetin artikkelin jossa todettiin, että “Stockmann börjar kassera 2011” eli investointien täysimääräinen hyödyntäminen pääsee hyvään vauhtiin 2011. Kassavirtaan tällä saadaan nopea paraneminen. Investoinnit vuonna 2011 enää 90 miljoonaa. “

Nevski Prospektin tavaratalo etenee suunnitelmien mukaan ja rakennus on erinomaisella paikalla. Oma tontti, oma rakennus. Kyseessä on “ehkä Pietarin paras liikepaikka”.  Vuokralaisena muulle tilalle m.m. Hennes & Mauritz.

Moskovan Golden Babylon kohde on jo Seppälän, Lindexin ja Best Sellerin osalta auki. Tavaratalo seuraa perässä.

Vuonna 2011 avataan tavaratalo Jekaterinburgissa, Stockmann on siellä vuokralaisena. Hanketta on lykätty 2 vuotta, Vilnan tavaratalohanke on jäissä.

Verkkokauppaan panostetaan. Hobby Hall –tuotemerkki säilyy Suomessa ja muuten satsataan www.stockmann.com – verkkomyyntiin. Verkkokauppa aukeaa 2010. Verkkokauppa on osa Stockmannin monikanavastrategiaa.

Lindex avaa tänä vuonna yli 40 uutta myymälää, osan franchise-pohjalla. Uusia alueita m.m. Egypti, Saudi-Arabia ja Bosnia Herzegovina. Lindexin nettikauppa aukeaa Suomessa.

Seppälällä on nyt 214 myymälää, vuonna 2010 avataan 6-8 lisää. Seppälän investointeja on poistettu nopeaan tahtiin. “Tulos saadaan merkittävään kasvuun kun poistotarve vähenee”.

Stockmann pitää kiinni osinkopolitiikastaan ja haluaa olla tunnettu luotettavana runsaan osingon maksajana. Nyt jaetaan 0,72 e / osake (viime vuonna 0,61 e). Osinkoihin käytetään 51,2 miljoonaa. Tämä osoittaa osaltaan yrityksen luottamusta tulevaisuuteen.

Vuoden 2008 kanta-asiakasoption merkitsemishinta on osingonmaksun jälkeen 9,61 e per osake. Optio on selkeästi “in the money”.  Aikaisemman kanta-asiakasoption merkitseminen tapahtuu toukokuussa ja mikäli optio erääntyy arvottomana, tullaan optioiden haltijoille tarjoamaan vapaavalintainen –10 %:n ostospäivä.

Summa summarum, “kohtuullisen vähillä kolhuilla päästiin.” , toteaa Penttilä.

Kysymyksiä kuultiin yleisöstä vähän. Henrik Palmgren kiitti osingonmaksusta ja välitti viestiä verottajalle siitä ettei osinkoverotusta saa kiristää. Yleisö oli varmasti samaa mieltä.

Hallitukseen valittiin uutena jäsenenä Hartwall suvun edustaja Charlotta Tallqvist-Cederberg, 1962 syntynyt kauppatieteiden maisteri. Muuten valittiin vanha hallitus uudelleen. Hallituspalkkio maksetaan käytännössä Stockmannin B-osakkeina, rahana ennakonpidätykseen menevä määrä.

Kolmevuotinen avainhenkilö-optiot esiteltiin ja perusteltiin. Noin 50 avainhenkilöä pääsee uuden järjestelmän piiriin ja heidät sidotaan yhtiöön sekä optioilla että pakollisella 2 vuoden omistuksella / yrityksen palveluksessa olemisella optioiden merkinnän jälkeen. Stockmannilla on ollut avainhenkilöoptio-järjestelmä jo vuodesta 1994 ja se on toiminut pääsääntöisesti hyvin. Optioiden merkintähinta on kohtuullinen, keskimääräinen osakekurssi lisättynä 10 %:lla ja merkintäaikaa 3 vuotta tästä eteenpäin. Optioita saavaa ryhmää saatetaan muuttaa tavoitteiden mukaan ja pääsääntöisesti järjestelmä koskee konsernin ja liiketoimintayksiköiden johtoryhmiä.

Kokoustarjoiluna kahvia, Quiche Loraine –piiras ja Stockmannin suklaakonvehteja. Ei ylenpalttista, mutta hyvin näytti maistuvan.

Yhtiön osakekurssi oli 26 euroa yhtiökokoukshetkellä,

Konsultilla on salkussa sekä kalliilla että erittäin halvalla ostettuja Stockmannin osakkeita ja salkussa ne myös pysyvät. Stockmann on yritys, jossa pitkäaikainen omistus on hyvin perusteltua.

Kirjoittaja toimii liikkeenjohdon konsulttina Delta Freight Oy:ssä  www.deltafreight.fi

Related Posts