Tapestry sijoituskohteena

Sijoittaminen

Jyrkin listalle on lisätty muoti-, luksustuote- ja lifestyle-yhtiö Tapestry (NYSE: TPR). Yhtiöllä on globaalisti noin 1 450 myymälää ja noin 16 400 työntekijää. Tapestryn markkina-arvo on noin 13,1 miljardia dollaria.

Tapestryllä on kolme segmenttiä:

  • Coach (muoti)
  • Kate Spade New York (luksus- ja lifestyle-tuotteet, laukut, jalkineet, korut yms.)
  • Stuart Weitzman (jalkineet)

Tapestryn juuret ulottuvat vuoteen 1941, jolloin muotitalo Coach perustettiin. Yhtiö listautui pörssiin vuonna 2000 – silloin nimellä Coach. Kate Spaden (2015) ja Stuart Weitzmanin (2017) hankintojen jälkeen yhtiö muutti nimensä Tapestryksi.

KASVU JA TULOKSENTEKOKYKY

Tapestryn tilikausi 2022 on alkanut 1.7.2021.

Yhtiön myynnistä noin 60 prosenttia tulee Pohjois-Amerikasta ja noin 20 prosenttia Kiinasta. Loppuosa jakautuu Euroopan ja Aasian kesken.

Tapestryn myyntiin ja tulokseen vaikuttavat tyypillisesti kausivaihtelut ja FYQ2:n (joulun alusaika) on yhtiölle yleensä paras. Lisäksi liikevaihdon, liikevoiton ja rahavirtojen vaihteluihin voi vaikuttaa tukkumyyntien ajoitus, epäsuotuisat sääolosuhteet yms. vähittäismyyntiin vaikuttavat tekijät.

Segmenteistä Coach tuo noin 70 prosenttia liikevaihdosta ja valtaosan liikevoitosta. Murheenkryyninä on Stuart Weitzman -segmentti, joka on tehnyt tappiota 4 edellistä tilikautta. Tapestry uskoo, että segmentti pääsisi vihdoin voitolliseksi tällä tilikaudella. Sijoittajan kannalta avoimeksi jää vielä se, millaisella marginaalilla segmentti tekee jatkossa tulosta.

Tapestry ohjeisti tilikauden 2022 liikevaihdon olevan noin 6,6 miljardia dollaria (2021: 5,75 Mrd USD) ja se kasvaisi lähes 15 prosenttia. EPS olisi 3,45 – 3,50 dollarissa (2020: 2,95 USD), mikä tarkoittaisi 13,1x – 13,3x PE:tä.

Tapestryllä on käynnissä tehostusohjelma (Acceleration Program), josta se odottaa noin 205 – 220 miljoonan dollarin kustannussäästöjä vielä tällä tilikaudella.

OSINGON KESTÄVYYS

Seuraava osinko on 0,25 dollaria, joka irtoaa 2.12.2021 ja maksetaan 27.12.2021. 12 kuukauden osingon arvioin olevan 1,01 dollaria, mikä antaisi noin 2,2 prosentin osinkotuoton (osake 45,99 USD).

Tapestryn osinkojen maksu oli keskeytyksissä pandemiasta johtuen maaliskuusta 2020 alkaen aina kesäkuuhun 2021. Yhtiö aloitti osinkojen maksun uudelleen syyskuussa 2021. Lisäksi yhtiö käynnisti omien osakkeiden ostot.

Yhtiö kertoo, että sen tarkoituksena on nostaa osinkoa tuloskehityksen mukana.

Tapestryllä oli Q1/2022 lopussa käteistä 1 655 miljoonaa dollaria, kun nykyisiin osinkoihin kuluisi noin 285 miljoonaa dollaria. Yhtiö pystyisi siis maksamaan yli 6 vuoden osingot pelkästään kassansa avulla.

Osingon suhde tulokseen ja vapaisiin rahavirtoihin olisi noin 30 – 40 prosenttia. Voidaan siis todeta, että osinko on nyt kestävällä tasolla.

VELKOJEN HOITOKYKY

Korolliset velat nousivat tilikaudella 2020 noin 4,5 miljardiin dollariin aiemmasta 1,6 miljardista dollarista. Osaltaan tähän vaikutti leasingvastuiden kirjaaminen taseeseen korollisiksi veloiksi.

Syyskuun lopussa 2021 korollisia velkoja oli yhteensä noin 3,4 miljardia dollaria, josta varsinaisia rahalainoja oli 1,6 miljardia dollaria. Tapestryllä oli saman verran käteisvaroja eli yhtiö olisi näin laskien nettovelaton, joka laskee velkaisuuteen liittyviä riskejä.

Voidaan todeta, että Tapestryn velkojen hoitokyky on hyvällä tasolla.

ARVONMÄÄRITYS

Lähdin arvonmäärityksessä siitä, että Tapestryn liikevaihto kasvaisi parin seuraavan vuoden aikana 3 – 4 prosentin tahdilla, missä kasvua tukisi pandemiatilanteen helpottaminen sekä kustannusinflaation takia tehtävät hintojen nostot. Tämän jälkeen kasvu olisi parin prosentin luokkaa.

Ennen pandemiaa Tapestryn liiketulosmarginaali oli keskimäärin 14,5 prosenttia ja se liikkui 11,5 – 17,5 prosentin haarukassa.

Tehostusohjelmasta ja (oletetusta) Stuart Weitzman -segmentin käänteestä johtuen käytin arvonmäärityksessä noin 18,0 – 19,0 prosentin marginaaleja.

Tein tulevien vuosien osinkoennusteet niin, että vuotuinen osinko nousisi 0,04 – 0,08 dollaria vuodessa. Vanhalle 1,35 dollarin tasolle päästäisiin ennusteissani kuitenkin vasta vuonna 2028.

Osingon suhde tulokseen ja vapaisiin rahavirtoihin asettuisi noin 30 – 40 prosenttiin eli osinko olisi kestävällä tasolla. Se antaisi yhtiölle mahdollisuuden jatkaa omien osakkeiden osto-ohjelmaa taikka tehdä arvoa nostavia yhtiöjärjestelyitä.

Osakkeen arvoksi sain 54,60 dollaria ja siinä olisi noin 19 prosentin nousuvara (osake 45,99 USD). Osake olisi siis tämän perusteella houkuttelevasti hinnoiteltu.

JYRKIN LISTA

Jyrkin lista löytyy valikon kautta ”ANALYYSIT > JYRKIN LISTA” tai suoraan linkistä https://piksu.net/jyrkin-lista/
Lista koostuu tällä hetkellä Suomi (26 yritystä), Ruotsi (14) ja USA (27) -yhtiöistä.

Oheisessa taulukossa on Jyrkin listalta löytyvien muiden muotiyhtiöiden tunnuslukuvertailua.

Tapestryn arvonmäärityksen PDF (versio 19.11.2021) on tämän kirjoituksen liitteenä.

LIITE: tpr-2021-11-19.pdf

Jyrkin lista sijoituskohteena Tapestry

Related Posts