Tulosennustamisen vaikeus

Sijoittaminen

Moni tekee osalle yhtiöistä tulosennusteita, ja joskus ne osuvat nappiin ja joskus eivät niinkään. Sama ennusteiden osumisskaala on myös konsensusennusteilla. Tarkastelin osuvuutta viimeksi Q3/2021-tuloskierroksella ja ohessa on tekemieni nettotulosennusteiden osuvuus

Kirjoitin silloin (Q3/2021 ennusteiden osuvuus) Nettotulosten ennustevirheiden kohdalla prosenttierot kasvavat selvästi liikevaihdon virheisiin nähden. Marginaalit liikkuivat nettotuloksen kohdalla +112…-43 prosentin välimaastossa. Yli puolet eli 35/55 ennustetta mahtui kuitenkin +/-20 prosentin haarukkaan.

Ennustuksia tehdessä ja niitä lukiessa olisi hyvä pysähtyä pohtimaan mm. seuraavia kysymyksiä:

  • Mikä on ennusteskenaarioiden todennäköisyysjakauma?
  • Minkä ennustevaihtoehdon odotan tapahtuvan?
  • Millä todennäköisyydellä olen oikeassa odotetun skenaarion suhteen?
  • Miten omat ennusteet eroavat konsensuksesta?
  • Onko konsensusennusteiden odotukset liian korkealla tai matalalla?
  • Mitä hinnalle tapahtuu, jos konsensusennusteet ovat oikeassa? Tai jos itse olen oikeassa?

Käydään seuraavassa läpi näitä kysymyksiä ja käytetään Kemiraa esimerkkinä.

Mikä on ennusteskenaarioiden todennäköisyysjakauma?

Tulosennusteissa päädytään usein pistemäiseen lukemaan siitäkin huolimatta, että lähtökohdan tulisi olla eri tulosvaihtoehtojen todennäköisyysjakauma.

Olen esimerkiksi Kemiran Q2/2022:n liikevaihdoksi ennustanut 760 miljoonaa euroa, liiketulosmarginaaliksi 6,9 prosenttia ja liiketulokseksi 52,5 miljoonaa euroa.

Liikevaihdon ennusteen jakauma voisi olla +/-5,0 prosentin haarukassa, jolloin ennuste liikkuisi 720 – 800 miljoonassa eurossa. Edellisen 5 vuoden aikana Kemiran kvartaalikohtainen liiketulosmarginaali on liikkunut 5,3 – 9,6 prosentissa (poistettu 2 huonointa/parasta kvartaalia), jota käyttäen saataisiin määriteltyä Kemiran euromääräisen liiketuloksen ennusteskaalaksi 38,2 – 76,8 miljoonaa euroa.

Minimi : 720 * 5,3 % = 38,2 mEUR
Maksimi: 800 * 9,6 % = 76,8 mEUR

Todennäköisyysjakauma näyttäisi joltain tältä:

Minkä ennustevaihtoehdon odotan tapahtuvan?

Pistemäinen Kemiran liiketulosennusteeni on 52,5 miljoonaa euroa. Oleellista edellisessä kaaviossa on se, että todennäköisyyksissä ei tapahdu suuriakaan muutoksia esim. 50 tai 55 miljoonan euron luvuissa verrattuna 52,5 miljoonan euron ennusteeseen. Lisäksi käyrässä on ns. ”fat tails” eli äärimmäisten tuloksien todennäköisyydet ovat puhtaan matemaattisen normaalijakauman häntiä korkeammalla.

Millä todennäköisyydellä olen oikeassa odotetun skenaarion suhteen?

Pohdittavaksi tulee myös se, millä tarkkuudella osuvuutta tulee mitata eli milloin alan olemaan väärässä. Jos ennuste on 52,5 miljoonaa euroa ja raportoitu tulos on 52,2 miljoonaa euroa, niin onko ennuste silloin virheellinen? Matemaattisesti ehkä, mutta tulosennusteissa tulee olla hieman suurpiirteisempi.

Jos ajatellaan, että jos raportoitu tulos on 50 – 55 miljoonaa euroa, niin silloin 52,5 miljoonan euron ennuste olisi osunut kohdilleen. Tällöin osumistodennäköisyys (esimerkinomaisesti, hihasta ravistettu arvaus) voisi olla 20 prosentin luokkaa. Se puolestaan tarkoittaisi sitä, että olisin 80 prosentin todennäköisyydellä väärässä.

Miten omat ennusteet eroavat konsensuksesta?

MarketScreener-palvelun mukaan Kemiran Q2/2022:n liiketulosennuste on 67,2 miljoonaa euroa (https://www.marketscreener.com/quote/stock/KEMIRA-OYJ-1412476/financials/). Eli selvästi omaa ennustettani korkeampi.

Onko konsensusennusteiden odotukset liian korkealla tai matalalla?

Kemiran osake liikkui vuoden 2021 aikana 13,00 – 14,50 euron haarukassa, mutta on nyt kesän 2022 aikana pudonnut 11,50 – 12,00 euroon.

Tilikauden 2021 toteutunut EPS oli 0,70 euroa, jolla em. 13,00 – 14,50 euron vaihteluvälillä PE:ksi tulisi 18,6x – 20,7x. Tilikauden 2022 EPS:n konsensusennuste on 0,98 euroa, mikä tarkoittaisi nykyisellä 11,50 – 12,00 euron osakkeen hinnalla 11,7x – 12,2x PE:tä.

Konsensusennuste antaisi olettaa yhtiön tuloksen olevan paras ainakin viimeiseen 10 vuoteen. Tätä taustaa vasten osakkeen hinta olisi mielestäni edullinen. Toisaalta osakkeen alkuvuoden hintareaktio hinnoittelee sisään inflaatio- ja kustannuspaineita, joten se antaisi olettaa, että tulosennuste olisi liian ruusuinen.

Oma EPS-ennusteeni on 0,90 euroa, jolla PE:ksi tulisi 12,8x – 13,3x. Tämän hetken valossa tuntuu siltä, että EPS-ennusteeseen liittyy varsin paljon laskupaineita eli on mielenkiintoista nähdä millaisen tulosraportin yhtiö julkistaa.

Mitä hinnalle tapahtuu, jos konsensusennusteet ovat oikeassa? Tai jos itse olen oikeassa?

Kemiran Q2/2022 liiketuloksen konsensusennuste on siis 67,2 miljoonaa euroa, kun oma ennusteeni on 52,5 miljoonaa euroa.

Jos Kemira pystyy 67,2 miljoonan euron liiketulokseen ja konsensuksen EPS-ennuste pysyy 0,98 eurossa (tai jopa paranee), niin silloin osake voisi saada positiivista virettä.

Mikäli tulos jäisi 57,5 miljoonaan euroon eli ylittäisi omat ennusteeni, niin siitä ei olisi iloa, sillä osake saisi kyytiä tuloksen jäätyä selvästi konsensuksesta. Tästä syystä tämä kysymys eli ”Mitä hinnalle tapahtuu, jos konsensusennusteet ovat oikeassa? Tai jos itse olen oikeassa?” on hyvä huomioida. Ainakin, jos pohtii osakkeen lyhytaikaista liikehdintää tulosraportin jälkeen.

Loppujen lopuksi raportoidulla tuloksella ei ole merkitystä osakkeen hintaan – ratkaisevaa on se, miten tulevaisuuden näkymät muuttuvat. Eli yhtiö voi lyödä mitä parhaimman kvartaalituloksen pöytään, mutta jos tulevaisuuden näkymät ovat mustat ja konsensusennuste laskee, niin osakkeen kehitys voi olla heikkoa.

Esimerkiksi, jos Kemiran Q2:n liiketulos lyö konsensusennusteet selvästi ja on 75 miljoonaa euroa. Osake voi silti saada kyytiä, mikäli loppuvuoden ohjeistus johtaa siihen, että konsensus laskee EPS-ennustetta 0,98 eurosta esimerkiksi 0,70 euroon.

Toisaalta voi olla niinkin, että osakkeen hintaan on leivottu merkittävästi enemmän ”pahaa”, joten vaikka konsensusennusteet laskisivatkin, niin ne voisivat ylittää hintaan leivotun ennustetason. Tämä voisi sitten näkyä hinnan positiivisena liikkeenä.

Tämä toisaalta-toisaalta pohdiskelu osoittaa sen, kuinka vaikeaa kurssireaktion ennustaminen on. Aamulla ennen pörssien aukeamista julkaistu raportti voi omasta mielestä olla mitä parhain (”Jes! nyt osake raketoi”), mutta silti osakkeen liike voi olla pettymys.

Konsensusennuste voi olla vääristynyt

Osake voi kääntyä laskuun (nousuun) siitäkin huolimatta, vaikka konsensusennusteet ylittyisivät (alittuisivat).

Näin siksi, että konsensusennusteet ovat analyytikoiden julkistamia ennusteita. Sivusin aihetta kirjoituksessa ”Analyytikoiden suositusten jakauma” (https://piksu.net/analyytikoiden-suositusten-jakauma/). USA-yhtiöiden kohdalla kävin monesti niin, että mikäli BUY-suositus putosi HOLDksi tai SELLiksi, niin ennuste vain katosi. Näin konsensusennusteissa painottuu herkästi BUY-suositukset, joka omalta osaltaan vääristää konsensusennustetta.

Lisäksi yhtiöitä seuraa moninkertainen määrä eläkeyhtiöiden sekä muiden isojen sijoittajien ja sijoitusyhtiöiden omat analyytikot, jotka eivät julkista omia ennusteitaan. Näiden analyytikoiden työ ei sisällä osakkeiden suosituksia isolle yleisölle, vaan tavoitteena on pyrkiä parantamaan oman yhtiönsä suoritusta. Eli vaikka pörssiyhtiö löisi yhtiötä julkisesti seuraavan 20 analyytikon konsensusennusteet, niin osake voi lähteä selvään laskuun siksi, että tulos (ja tulevaisuuden näkymät) jäivät ”isojen pelureiden” omista ennusteista.

Yhteenvetona

Yhteenvetona voidaan todeta, että sijoittajan tulee ymmärtää tulevaisuuden ennusteiden todennäköisyysjakauman olemassaolo. Vaikka varsinaisia todennäköisyyksiä ei tietäisikään, niin pistemäisen ennusteen sijaan tulisi ennusteita katsoa mieluummin ennusteskaalana.

Lisäksi sijoittajan tulee olla kartalla sen suhteen, mitä konsensus ajattelee yhtiön lähitulevaisuuden tuloksen kehityksestä. Lisäksi voi pohtia sitä, että onko konsensusennusteet liian optimistisia tai pessimistisiä, ja mitä osakkeen viime kuukausien hintaliike kertoo odotuksista.

Esimerkiksi ennen Q2/2022 tulosraporttia Kemiran tulosennusteita kohtaan on laskupaineita, jota osakkeen hintakehitys ennakoi. Kemira raportoi Q2/2022 tuloksensa 15.7.2022.


Artikkelikuva: https://pixabay.com/illustrations/pay-digit-number-abundance-count-1036469/
Jäävuori: https://pixabay.com/illustrations/iceberg-water-blue-ocean-ice-1421411/

Jyrkin lista Kemira Tulosennuste

One thought on “Tulosennustamisen vaikeus

  1. Minä katson tunnuslukuja kun sijoitan yhtiöön ja teen tämän perusteella sijoituspäätöksen. Tiedän että toimitusjohtajan kertomat näkymät ovat tärkeitä mutta en siltikään käytä niitä. Minulle tunnusluvut ovat tärkeitä.

    Minä varmaan olen yksi niistä jotka ovat mukana vaikuttamassa siihen suuntaan että jos tunnusluvat paranevat (tulos, liikevaihdon kasvu, vakavaraisuus, etc…. ylittää ennusteen?) niin osake nousee. Minä olen nimittäin silloin ostolaidalla.

Comments are closed.

Related Posts

Asunnot ja metsä

Asuntokauppaa

Aluksi silmäilin uutista, jonka mukaan as.oy. karhuaa nyttemmin konkurssiin menneeltä rakennusfirmalta noin miljoonaa euroa. Uutisessa ei mainittu as.oy:n nimeä, mutta hallituksen pj:n nimellä löytyi as.oy.

Yhteiskunta

Poliittista empatiaa

Empatiaa kaipaa Stubb, entinen koulukiusaaja, joka taustaansa kommentoi HS:ssä ”Jos olen ollut mulkku, pyydän anteeksi.” Yksi sitaatti kertoo enemmän kuin tuhat selfietä tai muuta kiiltokuvaa.

Vakavalla