Sijoitusosakkeen tuotto-odotuksen arviointi

Allekirjoittanut piti ToTo-sijoittajakerhon kokouksessa 11.3.2010 esityksen yhdestä menettelytavasta arvioida sijoitusosakkeelle tuotto-odotus. Esimerkkikohteena oli Espoon Superosake Oy:n Suomi salkun osakkeiden valinta niiden lähivuosien tuotto-odotusarvioita päätöskriteerinä hyödyntäen. Tarkoituksena on valita salkkuun ja

Stopstrategiat riskien- ja tuottojenhallintakeinona

Sijoittamisesssa arvopapereihin on syytä pyrkiä maksimoimaan tuoton ja riskin suhde. Hyvien tuottojen saavuttamiseksi on riskienhallinta tärkeintä. Tuottojen menetysten ja tappioiden minimointi pyritään siksi estämään aktiivisella Stop-Loss menettelyllä.  Yksinkertaisimmillaan on kysymys siitä, että sijoituskohde myydään, kun