Kahvia salkkuun

Harkitsen vakavasti kahvin ostoa tai itse asiassa ostin jo. En ostanut viimeistä futuuria vaan toukokuun futuuria vaikka yleensä kannattaa ostaa viimeistä futuuria.  Syynä on muutama yksinkertainen seikka. Kirjan http://tinyurl.com/7jslft5 mukaan

Vuosi 2012 minun silmin

Asuntorakentaminen on talouden aktiviteetille tärkeää. Jokaisessa kehittyneessä maassa suuri osa omaisuudesta on asunnoissa. Asuntorakentaminen on vielä kotimarkkinateollisuutta ja vahvasti työllistävää, joten ihmisten työllisyydelle asunnot ovat hyvin tärkeitä. Yhdysvalloissa asuntojen hinnat

Baltic Dry Index

Indekseissä kuten kaikissa muissakin asioissa kannattaa olla hieman enemmän kuin tarkkana. Yksi tällainen paljon seurattu indeksi, minkä kanssa on syytä olla tarkkana on Baltic Dry Index. Se mittaa kuivarahdin hintaa

Rytinästä nousuun

Kaikenlaisia kuplia ja ylilyöntejä on ollut aina kun puhutaan ihmisten toiminnasta. Nämä ylilyönnit ovat viime aikoina vain kasvattaneet mittasuhteitaan, koska niillä on taipumusta levitä ympäri maailmaa. 1900-lukua voidaan pitää maailmanhistorian

CEF

ETF:istä puhutaan paljon, mutta niitä vanhemmista rahastoista eli CEFfeistä ei puhuta juuri mitään. CEF (Closed End Fundit) ovat kuitenkin monella tavalla mielenkiintoisempia kuin ETF:fät, koska ne ovat yrityksiä. CEF haluaa

Taloudellinen kehitys

Meidän ihailemaa kapitalistista talousjärjestelmää voidaan kritisoida monesta asiasta. 1930-luvun laman aiheutti ensimmäinen maailmansota ja 1930-luvun laman ratkaisu oli toinen maailmansota. Sitten alkoi yhdysvaltalaisten yritysten monopolistinen aikakausi mikä päättyi Vietnamin sotaan

Kehitys ja velka

Valtioiden menestyksen ratkaisee kuinka hyvin se saa kansalaisissaan olevan potentiaalin käyttöön sekä sen sotilaallinen voima. Kiina oli taloudellisesti ja teknisesti ylivoimainen aina 1700-luvulle asti, mutta he eivät panostaneet armeijaansa tarpeeksi.

Maailman muutos

Jotenkin tuntuu, että tässä talouskeskustelussa ei huomata pidempiä trendejä. Suuri trendi on, että eri alueet erikoistuvat eri asioihin. Tällöin suuremmille alueille syntyy suuria epätasapainotiloja, sen yksi ilmentymä on valtioiden velkaantuminen.

Strategia ja sen testaus: Osa8

Pörssisysteemejä testataan useammin väärin kuin oikein. Yksi klassinen esimerkki on, että käytetään indikaattorin laskennassa sellaisia arvoja mitä ei laskentahetkellä vielä ole olemassa. Eli katsotaan takaisinlaskennassa tulevaisuuteen. Pekka Valkonen kehotti lukemaan

Euro-kriisi

Mistä oikein tässä kriisissä on kyse? Euro-maiden tai koko euroalueen nettovelkaantuminen ei ole kauheasti muuttunut viime vuosina, ongelmat rahoituksessa ovat.  Esimerkiksi Italian tapauksessa ei ole viimeaikoina tapahtunut mitään suurta muutosta.

Strategia ja sen testaus: Osa6

Strategiat eivät tuota kuin tietynlaisissa olosuhteissa. Esimerkiksi kahden liukuvan keskiarvon ylityksistä syntyvä trendi–systeemin hyvyys perustuu yleensä normaalia suurempaan kurssien laskuun tai nousuun ei siihen, että systeemi tuottaisi. Tällä systeemillä pitää