Asunnot ja metsä Kevyttä

Maataloustuotanto tapahtuu yhä enenevässä määrin osakeyhtiömuotoisilla, usein konkurssin partaalla hoipertelevilla maatiloilla

Osakeyhtiömuotoinen maatalousyrittäminen on kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa ja jo lähes kolmasosa maataloustuotannostamme tapahtuu yritysmuotoisena toimintana. Osakeyhtiömuotoinen toiminta on henkilöyritystä järkevämpi muoto antaen mahdollisuuksia monipuolisempaan omistajarakenteeseen. Osakeyhtiömuotoinen toiminta on konkurssin sattuessa armeliaampi